Веб-бібліотека

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики:

Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна. Природа, компоненти і форми комунікації. Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. Методи комунікативної лінгвістики. Природа спілкування і комунікації. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і тварин. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. Особливості міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Моделі комунікації. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації. Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні компоненти спілкування...

БУРИДАН (BURIDAN) Жан

(род. ок. 1300, Бетюн, Артуа - ум. ок. 1358) - франц. философ и физик, сторонник Уильяма Оккама. В 1327 и 1348 - ректор Парижского ун-та; представитель близкой к новой физике теории, в основе которой лежали понятия силы и инертности; пытался внести ясность в проблему свободы воли (см. "Буриданов осел"). Сторонник каузального, т.е. телеологического, доказательства бытия Бога (см. Доказательства бытия Бога).


© 2009-2020  lib.ltd.ua