Веб-бібліотека

Пазенок B.C., Федорченко В.К. Філософія туризму:

Філософія туризму. Осмислення феномена туризму в європейській історико-філософській традиції. Гуманістична функція туризму. Антропологія туризму. Етика туризму. Соціо-інтегративна сутність туризму (соціально-філософський та праксеологічний аспекти). Туризм у контексті міжетнічних та кроскультурних відносин. Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур. Міжнародний туризм як чинник міжцивілізаційної взаємодії і взаємозбагачення культур. Соціологія туризму. Філософський аспект паломницького (релігійного) туризму в Україні. Туризм і політологія. Філософські аспекти проблеми безпеки і правового захисту особистості в туризмі. Необхідність туризмології. Філософія туризмології...

БУЛЬ Джордж

(2.11.1815, Линкольн - 8.12. 1864, Баллинтемнл, близ Корка), англ. математик и логик. В работах "Математич. анализ логики" ("The mathematical analysis of logic", 1847), "Логич. исчисление" ("The calculus of logic", 1848), "Исследование законов мышления" ("An investigation of the lows of thought...", 1854) Б. заложил основы математич. логики. Именем Б. названы т. н. булевы алгебры - особые алгебраич. системы, для элементов к-рых определены две операции.


© 2009-2020  lib.ltd.ua