Веб-бібліотека

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:

Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...

БОСТРЁМ (BцSTROM) Кристофер Якоб

(род. 1 янв. 1797, Питео - ум. 22 марта 1866, Упсала) - швед, философ, профессор с 1838. Стремился осуществить синтез учений Платона и Гегеля на основе свободного от догм теизма. Центральным понятием его философии является воспринимаемая в духе пантеизма личность, назначение которой состоит в том, чтобы дело божие на Земле сделать своим делом. Избр. соч. Бострёма изданы под названием "Grundlinien eines philosophischen Systems" в 1923.


© 2009-2020  lib.ltd.ua