Веб-бібліотека

Ярошовець В.І. Історія філософії:

Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

БЛАНШЕ (Робер)

французский философ и логик (Соз-Восэ, Дё-Севр, 1898 - Тулуза, 1975). Его размышления об истории физики, о картезианском механизме математизации современной физики развивают анализ основополагающих методов науки. Основные произведения: "Физическая наука и реальность. Реализм, позитивизм, математизация" (1946), "Аксиоматика" (1955), "Введение в современную логику" (1957), "Мыслительные структуры. Эссе о систематической организации понятий" (1966), "Современная наука и рационализм" (1967), "Экспериментальный метод и философия физики" (1969), "Логика и ее история от Аристотеля до Рассела" (1971), "Умозаключение" (1973).


© 2009-2020  lib.ltd.ua