Веб-бібліотека

Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності:

Історія розвитку світового туризму. Періодизація історії туризму. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу. Подорожі епохи середньовіччя. Подорожі й туризм у XVII-XVIII ст. Туризм XIX - початку XX ст. Сучасний світовий туризм. Міжнародне туристичне співробітництво. Світові туристичні регіони. Історія туризму в Україні. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні. Український туризм у XIX - першій половині XX ст. Зародження організованих форм. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст. Туризм в Україні на сучасному етапі. Теорія туристичної діяльності. Культурно-історичне та соціально-економічне значення туризму в розвитку суспільства. Основні теоретичні поняття та їх визначення. Функції туризму в суспільстві...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

вспомоществование неимущим ("страждущим" и "нуждающимся"), поощряемое христианством и вошедшее как один из догматов (закят) в систему ислама. Христианство проповедью Б. пыталось примирить соц.-клас. антагонизм между угнетателями и угнетенными и закрепить соц. неравенство между людьми. Генетически Б. своими корнями переплетается с таким соц.-психологич. институтом, как милостыня.


© 2009-2020  lib.ltd.ua