Веб-бібліотека

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва:

Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

БИБЛИОТЕКА БУДДИКА

(Bibliotheca Buddhica) - общее заглавие серии собрания ориг. и переводных будд. текстов, к-рая была организована рус. востоковедом С. Ф. Ольденбургом. продолжившим традицию И. П. Минаева и В. П. Васильева в исследовании текстов сев. буддизма и придавшим этому предприятию междунар. характер. Наряду с рус. востоковедами к изданию были привлечены видн. буддологи кон. 19 - нач. 20 в. - С. Бендал, Л. Фино, Г. Керн, Б. Нанцо и др. Начиная с 1897 и до 1937 вышло 30 томов серии "Б. Б.", после чего работа над изданием была прекращена в связи с репрессиями среди востоковедов. Издание "Б. Б." было возобновлено в 1960 по инициативе Ю. Н. Рериха. К 1991 вышло еще 6 выпусков. Вплоть до наст. вр. "Б. Б." продолжает пользоваться широким междунар. авторитетом среди востоковедов. А.А. Терентьев


© 2009-2020  lib.ltd.ua