Веб-бібліотека

Злобін Ю.А. Основи екології:

Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...

БЕНТАМ (BENTHAM) Иеремия

(род. 15 февр. 1748, Лондон - ум. 6 июня 1832, там же) - англ, философ, видный представитель утилитаризма. Мораль, а также законодательство он определяет как искусство регулировать человеческие поступки т. о., чтобы они приносили как можно больше счастья ("The great is possible quantity of happiness"). Согласно Бентаму, высшей целью человеческой жизни является наивысшее счастье наибольшего числа людей. Бентам ввел в литературу понятие "интернациональный". Осн. произв.: "Introduction to the principles of moral and legislation", 1830 (рус. пер. "Введение в основания нравственности и законодательства", СПБ, 1867).


© 2009-2020  lib.ltd.ua