Веб-бібліотека

Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів:

Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...

Белые карлики

- звезды с массами порядка 1-ой массы Солнца и радиусами примерно в сто раз меньшими солнечного. Их доля в общем числе звезд Галактики (Млечного пути) от 3 до 10% и значительная их часть входит в состав двойных звезд. Белые карлики - конечная эволюционная стадия звезд с начальной массой не менее 5 солнечных масс после сброса ими внешних слоев.


© 2009-2020  lib.ltd.ua