Веб-бібліотека

Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби:

Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

БЕКЕР-ЭДДИМЕРИ

(1821-1910) - основательница религ. движения Христианская наука (Christian science), сложившегося в США в пост. четв. 19 в. В 1875 выпустила книгу "Наука и здоровье", в к-рой изложила свое учение о "божеств. целении болезней", нашедшее множество приверженцев. Это учение, представляющее собой смесь самых невежественных представлений и крайнего мистицизма, имеет и поныне последователей в разных странах мира.


© 2009-2020  lib.ltd.ua