Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

Бардо

восточное понимание этого понятия касается состояния сознания между двух состояний: "заземлённости" и "поднебесности". Мы говорим о соединении в сознании человека и его душе материальности и духовности, реальности и виртуальности через критериально-оценочные поля. Это точка сборки сознания человека между этими двумя состояниями, причём, человек может ощутить оба эти состояния в любой момент времени.
Духовный человек всегда удерживает точку Бардо в духовном пространство Любви.


© 2009-2020  lib.ltd.ua