Веб-бібліотека

Кифяк В. Ф. Організація туризму:

Туризм та його світовий розвиток. Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туризм України. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій (на прикладі Карпатського регіону та Буковини). Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Організаційні форми та види туризму. Організаційні форми туризму. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками...

БАДМАЕВ Николай Николаевич

(? - 1939) - ученый-востоковед, врач - специалист по медицине тибетской. Племянник А. А. и П. А. Бадмаевых, продолжавший их дело уже в советское время. Б. лечил А. Н.Толстого и А. М. Горького. По инициативе Б. был создан Отдел вост. медицины при Ин-те экспериментальной медицины, просуществовавший недолго (мед. школы, где готовили врачей тиб. медицины, находились после революции при трех ламаистских дацанах в Бурятии). В 1938 Б. и все приглашенные им из Бурятии врачи, практикующие тиб. медицину, были репрессированы. В 1956 Б. реабилитирован посмертно. Н. Л. Жуковская


© 2009-2020  lib.ltd.ua