Веб-бібліотека

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів:

Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання. Становлення предмета конфліктології. Конфліктологія як комплексна система знань: об'єкт, предмет, методи дослідження, функціональна роль. Понятійний апарат і система категорій конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія представників американської науки. Поняття, структура та анатомія конфлікту. Природа і поняття конфлікту. Структура конфлікту. Анатомія конфлікту. Об'єднана типологія конфліктів...

Аврелий Августин (Блаженный)

(354-430) - представитель латинской (западной) патристики, епископ Гиппонийский. В поисках истины обращается к трактатам Цицерона, манихейцев, неоплатоников. Главные работы "Исповедь", в которой подверг критике свои ранние языческие взгляды, "О Троице", где систематизированы его теологические воззрения, "О граде Божием", в котором содержатся историко-философские взгляды. Он считал, что "К изучению наук ведет нас двоякий путь - авторитет и разум..".


© 2009-2020  lib.ltd.ua