Веб-бібліотека

Луцишин П.В. Теорія міжнародних відносин:

Теоретичні джерела і концептуальні основи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки. Що таке теорія міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Об'єкт і предмет міжнародних відносин. Поняття і критерії міжнародних відносин. Світова політика. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики. Предмет міжнародних відноси. Види міжнародних відносин. Історична еволюція об'єкта аналізу. Реальність у міжнародних відносинах. Генеза і розвиток міжнародних відносин. Міжнародні відносини як дисципліна. Фактори формування міжнародних відносин. Класифікація факторів. Умовні фактори. Реалізаційні фактори. Закономірності міжнародних відносин. Про характер законів у сфері міжнародних відносин...

АВГУСТИН Аврелий

(354-430) - христ. теолог и философ, признанный в православии блаженным, а в католичестве - святым и "учителем" церкви. Сыграл видную роль в разработке и утверждении католич. догматики, в части, учения о божественном определении, благодати и загробном воздаянии, жестоко боролся с ересями, особенно с манихейством, догматизмом и пелагианством. Идеи А. и ныне пользуются влиянием в среде христ. теологов. Осн. соч.: "О граде божьем" и "Исповедь".


© 2009-2020  lib.ltd.ua