Веб-бібліотека

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи:

Загальні засади педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Логіка і методика педагогічного дослідження. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Викладач вищого навчального закладу. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу...

АВЕРРОЭС, Ибн Рушд

(1126-1198) - арабский философ, комментатор трудов Аристотеля. В его творчестве прослеживаются элементы материализма и свободомыслия, за что он был обвинен блюстителями чистоты ислама в вероотступничестве. В религиоведческой литературе 19 в. упоминается как один из основателей сравнительного изучения религий.


© 2009-2020  lib.ltd.ua