Веб-бібліотека

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

Атомная масса

(устар. термин - атомный вес) - относительное значение; масса атома, выраженная в атомных единицах массы (в качестве последней принята 1/12 часть массы изотопа углерода с массовым числом 12, т. н. углеродная шкала). Атомная масса меньше суммы масс составляющих атом частиц (ядра из протонов и нейтронов и электронов) на величину, обусловленную энергией их взаимодействия, на т. н. дефект массы.


© 2009-2020  lib.ltd.ua