Веб-бібліотека

Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст:

Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...

АТМАН

(санскр.), атта (пали) - букв "Абсолютный дух", "Высшее Я", "Мировая душа", "Высшая реальность", "Абсолютная реальность", "Я" - одна из осн. категорий брахманизма. С т зр. представителей брахманистских школ философии, каждая личность есть часть Высшей реальности, поэтому личное "Я" и мировое "Я" тождественны. Концепция А. всегда опровергалась буддистами. Н. А. Канаева.


© 2009-2020  lib.ltd.ua