Веб-бібліотека

Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко:

Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...

Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...
Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: Глобальний маркетинг сталого розвитку. Економічні, соціальні і цивілізаційні межі глобалізації і сталий розвиток у XXI столітті. Теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку. Можливості і виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. Концептуальна сутність сталого розвитку. Принципи сталого розвитку. Регіональні аспекти сталого розвитку. Маркетингові виміри і оцінки процесу глобалізації сталого розвитку. Деякі підсумки і маркетинговий прогноз перспектив сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку: маркетингова оцінка світового досвіду. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів. Етапи маркетингу і планування сталого розвитку. Учасники процесу стратегічного маркетингу і планування...

АСТАФЬЕВ Петр Евгеньевич

[7 (19) декабря 1846, д. Евгеньевка Острогожского у. Воронежской губ. - 7(19) апреля 1893, Петербург] - русский философ и публицист. Родился в богатой дворянской семье. Окончил юридический факультет Московского университета (1868), где занимался, в частности, философией права под руководством П. Д. Юркевича. В 1872 - 75 приват-доцент Демидовского лицея в Ярославле; с 1881 заведующий университетским отделением и кафедрой философии лицея цесаревича Николая; преподавал гносеологию, этику, психологию и логику; с 1885 цензор Московского цензурного комитета; в конце жизни - приват-доцент Московского университета.
В главных трудах, написанных в 1880 - 90-х гг., апеллируя к концепции веры и знания восточных Отцов Церкви, критиковал рационализм "германского идеализма", а также "бессубъективное мировоззрение" как представление о философии, изучающей прежде всего "внешний мир объектов". Началом всякой реальности и истинно сущим считал мир субъективный, а изучение сознания субъекта считал первой и основной задачей философии; при этом "Я" мыслил как монаду, представляющую акт "безусловной", "творческой" божественной воли. Астафьев высоко ценил идеи славянофилов, панпсихизм Козлова, спиритуализм Лопатима, труды Владчславлева и Н. Я. Грота, из западноевропейских философов - Лейбница. Свою философскую деятельность рассматривал как участие в разработке национальной русской философии, отличной от западной и призванной осуществить "истинный идеал философии", синтезирующей ум, чувство и волю, истину, красоту и благо.
Соч.: Монизм или дуализм? (Понятие и жизнь). Ярославль, 1873; Психическиймир женщины. Его особенности, превосходства и недостатки. М., 1881; Чувство как нравственное начало. М., 1886; Вера и знание в единстве мировоззрения. Опыт начал критической монадологии. М., 1893.
Лит.: Введенский А. И. Петр Евгеньевич Астафьев. - "Богословский вестник", 1893, июнь; Грот Н. П. Е. Астафьев. - "Вопросы философии и психологии", 1893, № 3(18), с. 116 - 21; Козлов А. П. Е. Астафьев как философ. - Там же, с. 122 - 26.
В. Ф. Пустарнаков


© 2009-2020  lib.ltd.ua