Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

Аскорбиновая кислота

(витамин С) - водорастворимый (имеются также жирорастворимые витамины) витамин, синтезируется растениями и животными, за исключением приматов и некоторых других животных, которые получают витамин С с пищей. Наиболее богаты им плоды шиповника, красного перца, цитрусов, черной смородины, листовые овощи, лук.


© 2009-2020  lib.ltd.ua