Веб-бібліотека

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

АРЬЯ

(Санскр.) Букв., "святой", первоначальный титул Риши, тех,
кто овладели "Арьясатьяни" (см.) и вступили на путь Арьямарга к
Нирване или Мокше, великий "четырех-кратный" путь. Но сейчас это
название стало обозначением расы, и наши востоковеды, лишая
индусских браминов их права первородства, сделали арийцами всех
европейцев. В эзотеризме эти четыре пути или стадии, - поскольку
вступить на них можно лишь благодаря большому духовному развитию
и "росту в святости", - называют "четырьмя плодами". Ступени
Архатства, называемые соответственно Сротапатти, Сакридагамин,
Анагамин и Архат, или четыре класса Арьев, соответствуют этим
четырем путям и истинам.


© 2009-2020  lib.ltd.ua