Веб-бібліотека

Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці:

Правові та організаційні основи охорони праці. Зміст поняття «охорона праці». Соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці». Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці. Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок та підлітків. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту...

АРГУМЕНТ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ

- у Ф.Тенента: если мы хотим понять, что говорят о смысле мира обширные массивы научных эмпирических данных, то из всех гипотез на этот счет теизм имеет наибольшую вероятность быть истинным. Напр.: сложность и многообразие мира живого на Земле столь велики, что их появление следует считать не результатом слепого случая, а целенаправленным действием мудрости Творца. В конечном счете "естественные науки и теизм вырастают из общего корня". Тенент по существу развивал телеологический аргумент.


© 2009-2020  lib.ltd.ua