Веб-бібліотека

Максимюк С.П. Педагогіка:

Загальні основи педагогіки. Дидактика. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи організації освіти в Україні. Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки. Визначення основних понять педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогіки з іншими науками...

Апория

(от греч. aporia, букв. - безвыходность) - в античной философии - логическое затруднение, неразрешимая проблема, обусловленная неявно содержащимся в ней (в самом предмете или в употребляемых понятиях) противоречием, с наличием аргумента против очевидного, общепринятого. Особую известность получили апории элейского философа Зенона "Дихотомия", "Стрела", "Ахиллес", "Стадион" и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua