Веб-бібліотека

Злобін Ю.А. Основи екології:

Загальна екологія. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації.Ідея системності в екології. Соціальні аспекти екології.Об'єкти вивчення в екології. Методи екологічних досліджень. Метод моделювання в екології. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. Екологія на межі XX та XXI століть. Біосфера. Поняття біосфери. Структура біосфери. Потік енергії на Земній Кулі. Біогеохімічні цикли. Місце людини в біосфері. Поняття середовища. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери. Екосистеми. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. Абіотичні компоненти біосфери...

АПОЛЛОН БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ

Из всех древних изваяний Аполлона, сына
Юпитера и Латоны, называемого Фебом, Гелиосом, лучезарным и
Солнцем, самое лучшее и совершенное то, которое известно под этим
названием и находится в Бельведерской галерее Ватикана в Риме. Он
назван Пифонским Аполлоном, так как этот бог изображен здесь в
момент своей победы над змием Пифоном. Эту статую нашли в руинах
Антиума в 1503 году.


© 2009-2020  lib.ltd.ua