Веб-бібліотека

Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших часів:

ОМАНЛИВИЙ МИР (1919 - 1933 рр.). Перші наслідки мирних договорів. Нові кордони Німеччини. Гаранти проти Німеччини та репарації. Розчленування Австро-Угорщини та його наслідки. Балкани й розпад Османської імперії. Радянська проблема. Проблеми колоній. Перші кроки Ліги Націй. Європа в 1922-1925 рр. Каннська й Генуезька конференції, Рапалльський договір. Рурські справи. Врегулювання рурського питання. План Дауеса. "Женевський протокол". Середземноморська та Східна Європа. Визнання СРСР. Європа і апогей колективної безпеки (1925-1929 рр.). Локарнські договори та прийняття Німеччини до Ліги Націй. Бріан і Штреземан. Пакт Тріана-Келлога. Залишення Рейнської області. План Янга...

Загальна психологія: Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічних досліджень. Загальнонаукові методи. Статистичний метод у психології. Конкретні наукові методи. Розвиток психіки та свідомості. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. "Мова" і спілкування тварин...

Антропология

(греч. antropos - человек) - наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического строения человека. совокупность научных дисциплин, изучающих человечество на всех исторических этапах его развития, наука о происхождении и эволюции человека. Философская антропология - учение о природе (сущности) человека. В настоящее время в философии различают физическую (или биологическую антропологию), изучающую биологические аспекты существования человека, антропологическую лингвистику, исследующую различные формы человеческой коммуникации, культурную антропологию. Культурная антропология ( социальная или социально-культурная антропология) - наука о культуре во всех формах ее проявления и на всех исторических этапах ее развития. Культурная антропология выступает как обобщенное знание об основных институтах человеческой культуры, представленных в универсальной интерэтнической форме. В культурной антропологии существует большое количество сфер специализации, в том числе - экологическая, экономическая, политическая, урбанистическая, аграрная, медицинская. Для философско- педагогического знания особенно значимым является педагогическая антропология. Фундаментальным и одним из первых исследований в этой области является труд К.Д. Ушинского Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии ( 1868-69г.г.)


© 2009-2020  lib.ltd.ua