Веб-бібліотека

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи:

Загальні засади педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Логіка і методика педагогічного дослідження. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Викладач вищого навчального закладу. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу...

Антропологический материал

научное обозначение объекта первоначального исследования антрополога. Как правило, в качестве такого материала выступать или живой индивид, или костные (и иные) останки человека. Реже в качестве материала для антропологических работ выступает - фотография, картина, скульптура, отпечаток (например, след ноги), слепок (например, т.н. эндокран) и пр.


© 2009-2020  lib.ltd.ua