Веб-бібліотека

Матвієнко В. Я. Соціальні технології:

Вступ до теорії соціальних технологій. Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій. Сучасні тенденції суспільного розвитку. Основні поняття соціалізації. Людина в процесі соціалізації. Середовище соціалізації. Соціальні системи і процес соціалізації. Соціальний процес - предмет технологізації. Основні теоретичні принципи побудови соціальних технологій. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. Класи і типи соціальних технологій. Технології влади. Суспільство і держава. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави. Політична система як ціле. Політична влада. Суть і способи функціонування політичної влади. Механізм реалізації політичної влади. Технологія демократичних виборів...

АНТИНОМИЯ

(от греч. против разума) - столкновение двух противоположных высказываний (тезиса и антитезиса) равнодоказуемых. У Канта антиномичность (внутренняя противоречивость) разума - главный аргумент в пользу теоретического агностицизма, утверждающего неспособность разума проникнуть в сущность вещей. В философии Гегеля понятие антиномии преобразовано в противоречие.


© 2009-2020  lib.ltd.ua