Веб-бібліотека

Роменець В. А. Історія психології XX століття:

Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки. Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології. Ситуативний рівень) становленні психологічних знань. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі. Колізійна ситуація і формування психологічних знань. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історична психологія XX століття. Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення). Рефлексивність і вчинковий канон...

Аноблирование

(франц. "anoblir", "облагородить", от "noble","благородный") - облагораживание, усовершенствование. В русском языке слово "благородный" этимологически подразумевает "происхождение", "рождение", поэтому выражение "облагородить", строго говоря, бессмысленно, так как "благородным" может считаться только тот, кто принадлежит к определенному знатному семейству по рождению.


© 2009-2020  lib.ltd.ua