Веб-бібліотека

Мозгова Н. Г. Логіка:

Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...

АНФЕСТЕРИЯ

(Греч.) Праздник Цветов (Флоралия): во время этого
празднества в Элевсинских Мистериях в храмовых озерах, Лимнах,
выполняли ритуал Крещения или очищения, когда Мисты должны были
пройти через "узкие врата" Диониса, чтобы выйти из них полностью
Посвященными.


© 2009-2020  lib.ltd.ua