Веб-бібліотека

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери:

Поняття літературної мови. Мовна норма. Стилі сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю. З історії документів в Україні. Критерії класифікації документів. Реквізит - елемент документа. Текст як реквізит документа. Оформлення сторінки. Рубрикація тексту. Оформлення титульної сторінки. Правила оформлення заголовків і підзаголовків. Прийоми виділення окремих частин тексту. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту. Виноски до тексту та правила їх оформлення. Бібліографія. Написання цифр та символів у ділових паперах. Вимоги до мови ділових паперів. Документи різних видів: вимоги до оформлення. Документи щодо особового складу...

Аналогии правила

1) чем больше общих признаков обнаружено у предметов, тем более вероятна истинность вывода; 2) чем более существенными являются общие признаки сравниваемых предметов, тем более вероятна истинность вывода; 3) чем более закономерна связь между общими и переносимым признаком сравниваемых предметов, тем более вероятна истинность вывода.


© 2009-2020  lib.ltd.ua