Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

Анализ и синтез

методы научного познания. Анализ это мысленное или физическое расчленение исследуемого объекта на составные части и изучение их в отдельности. Синтез это формирование целостного образа объекта на основе мысленного соединения его отдельных частей. А. и С. взаимосвязаны друг с другом: синтез невозможен без анализа, а анализ во многом лишен смысла без синтеза.


© 2009-2020  lib.ltd.ua