Веб-бібліотека

Калінін Ю.А. Релігієзнавство:

Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Матеріалістична концепція релігії. Марксистська релігієзнавча концепція. Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Натуралістична концепція релігії. Соціологічна концепція релігії. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури. Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства. Релігії світу. Родоплемінні культи. Магія. Фетишизм. Анімізм. Тотемізм. Землеробські культи. Шаманізм. Ранні національні релігії. Релігія Стародавнього Єгипту...

Амбивалентность

(от лат. ambo - оба и valenta - сила) - двойственность, проявляющаяся в чувствах и действиях, находящихся в противоречащих друг другу устремлениях, например любви и ненависти, удовольствия и неудовольствия, симпатии и антипатии; одно из чувств иногда вытесняется (бессознательно) и маскируется другим. Амбивалентность коренится в неоднозначности отношения человека к окружающему обществу, в противоречивости принятой или культивируемой системы ценностей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua