Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

АЛЛИЛУЙЯ (др.-евр. - "хвалите господа")

- в христ. богослужении припев церк. песнопения, обращенный ко всем ипостасям божеств. троицы. В православии А. произносится 3 раза с добавлением "Слава Тебе, Господи", у старообрядцев - 2 раза, третье пение заменяется фразой "Слава тебе, боже". В иудаизме А. - возглас, прославляющий бога.


© 2009-2020  lib.ltd.ua