Веб-бібліотека

Роменець В. А. Історія психології XX століття:

Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки. Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології. Ситуативний рівень) становленні психологічних знань. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі. Колізійна ситуація і формування психологічних знань. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історична психологія XX століття. Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення). Рефлексивність і вчинковий канон...

Алгоритмический модуль

- составная часть менталитета человека, который включает также психику, интеллект и сознание. Обозначает те отделы головного мозга, которые объединяют и поддерживают в режиме функционирования нервные клетки, из которых формируются рефректорно-алгоритмические дуги - РАД, обеспечивающие действия людей, обозначаемые такими терминами, как "умение", "навык", "мастерство", "работа", "знаю, как" и т.п. Т.е. при помощи РАД продуцируются алгоритмы действий, закодированные биохимическим путем в нервных клетках головного мозга человека, которые организм может при необходимости воспроизвести в процессе своего функционирования неоднократное количество раз в любое время и в любом месте.


© 2009-2020  lib.ltd.ua