Веб-бібліотека

Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія:

Стародавня доба. Кам'яний вік. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо-сарматський світ. Античні міста Північного Причорномор'я. Населення України в 1 тис. н.е. Слов'яни. Київська Русь. Вихід на історичну сцену. Передумови для утворення східнослов'янської держави. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст. Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор. Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга. Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст. Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославича...

АККУЛЬТУРАЦИЯ

(от лат. - встреча культур): неадаптированность, вызванная переменой окружающей среды (географической, профессиональной или социальной).
Феномен аккультурации присущ всем эмигрантам, потерявшим свою культурную среду и еще не успевшим найти другую, а также "нуворишам", резко поменявшим окружение, но сохранившим при этом менталитет своего социального слоя. Аккультурация может быть характерна для целого общества: возьмем, к примеру, древние африканские государства, потерявшие в процессе колонизации свою традиционную культуру и так и не нашедшие в западной культуре ценностных эквивалентов для своих вкусов, чувств, специфических устремлений (в результате - рост "преступных тенденций" в среде новых эмигрантов, сознание своей изолированности от общества и потеря чувства реальности, зачастую доводящая индивида до невроза (психастении).


© 2009-2020  lib.ltd.ua