Веб-бібліотека

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці:

Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Основні поняття в галузі охорони праці. Основні терміни та визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Класифікація виробничих травм. Правові основи охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Гарантії прав громадян на охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці". Відповідальність за порушення законодавства про ОП. Контрольні питання. Державні нормативно-правові акти з охорони праці...

АКТА ПСИХОЛОГИЯ

- различие между содержанием и актом (см. Акт), проводимое Ф. Брентано, С. Штумпфом и А. Гефлером при анализе душевных переживаний. Свое значение переживание приобретает здесь лишь благодаря направленности на имеющийся в виду ("интендированный") предмет (см. Интенция).


© 2009-2020  lib.ltd.ua