Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

АГИОГРАФЫ

(Писания) - часть священной литературы иудаизма и христианства, которая включает в себя Псалмы, Притчи, книгу Иова, Песнь песней, книгу Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст, книги Есфирь, Даниила, Ездры, Неемии, I и II книги Хроник (в синодальном издании Библии I и II книги Хроник называются I и II Паралипоменон).


© 2009-2020  lib.ltd.ua