Веб-бібліотека

Ярошовець В.І. Історія філософії:

Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

Абстракция

(лат. abstrahere - отвлекать, отделять)
- идеирующая - непосредственное постижение сущности (эйдоса) в созерцании; те акты "мнящей интенции" сознания, благодаря которым на основе созерцания конкретной вещи усматривается ее эйдос (противоположна абстракции изолирующей)
- изолирующая - акты сознания, позволяющие выделить отдельные стороны предмета, но не позволяющие постигнуть его существенные характеристики . в их целостности


© 2009-2020  lib.ltd.ua