Веб-бібліотека

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва:

Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

Абеляр Пьер

(1079- 1142) французский философ и теолог. В философии знаменит тем, что в те времена боролся против порабощения умов церковью, а также созданием оригинальной теории познания: концептуализма, примирившей рационализм с любовью к конкретике, свойственной эмпиризму, созданием моральной теории, индивидуалистической и гуманистической одновременно.


© 2009-2020  lib.ltd.ua