Веб-бібліотека

Чекман І. С. та ін. Фармакологія:

Фармакологія в системі медичних і біологічних наук. Історія лікознавства і фармакології. Загальна фармакологія. Взаємодія організму й лікарської речовини. Чинники, що зумовлені лікарською речовиною. Чинники, що зумовлені організмом. Вплив навколишнього середовища на взаємодію організму й лікарської речовини. Фармакокінетика. Головні поняття фармакокінетики. Шляхи введення лікарської речовини організм. Вивільнення лікарської речовини лікарської форми. Абсорбція лікарської речовини організмі. Розподіл лікарської речовини в органах тканинах. Біотрансформація лікарської речовини організмі. Мікросомне окиснення. Немікросомне окиснення. Реакція кон'югації. Виведення лікарської речовини організму. Фармакодинаміка. Види дії лікарської речовини...

Палеха Ю.І. Ділова етика: Етичні проблеми управління та бізнесу. Етичні установки. Діловий протокол. Розвиток суспільства й стилі управління. Формування етики підприємництва. Соціальна відповідальність і економічна етика. Адміністративна етика. Взаємостосунки представників держави і підприємництва. Підготовка та проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. Ділова атрибутика. Візитні картки. Ділові подарунки. Діловий одяг. Організація ділового спілкування. Функції ділового спілкування. Перепони у спілкуванні, його рівні. Соціальні типи в діловому спілкуванні. Закономірності міжособових стосунків. Сучасні теорії міжособових стосунків...

"НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ"

, "лубковцы" - одно из течений христово-веров, реформированное на бурж.-церк. началах. Возникло в кон. 19 в. в результате раскола среди последователей Катасонова ("Старый Израиль") после его смерти. Основатель "Н. И." - В. Ф. Мокшин сделал попытку освободиться от "предрассудков, суеверий, невежества" старого христововерия: ограничить мистицизм, централизовать организацию, укрепить духовную иерархию. Его преемник В. С. Лубков (отсюда второе название секты) отменил все аске-тич. запреты, практику радений. "хождение в духе", "говорение на иноязыках", отверг почитание икон и выполнение обрядов пра-восл. церкви. Богослужения "Н. И." свелись к пению псалмов и проповеди. Тем самым "Н. И." превратился в своеобразную бурж.-протест. церковь. В нач. 20 в. в России насчитывалось до 20 тыс. "новоизраильтян" (крестьяне, представители сельской и городской буржуазии). В результате преследований со стороны церкви и царизма часть из них во главе с В. С. Луб-ковым в 1911 эмигрировала в Уругвай. После Октябрьской революции нек-рые "новоизраильтяне" вернулись на Родину. В наст. вр. существуют лишь малочисл. группы последователей "Н. И.".


© 2009-2020  lib.ltd.ua