Веб-бібліотека

Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація:

Основи стандартизації. Державна система стандартизації України. Загальні відомості про стандартизацію. Основні терміни та їх визначення з стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в Україні. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації. Рада стандартизації. Технічні комітети стандартизації. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації. Об'єкти стандартизації. Стандарти та їх застосування. Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів. Порядок застосування стандартів. Застосування стандартів у технічних регламентах...

"МУСУЛЬМАНЕ СОВЕТСКОГО ВОСТОКА"

- журнал, издаваемый Духовным управлением мусульман Средней Азии и Казахстана с 1968. Выходит на узбек., араб., англ., франц. и перс. языках. Периодичность - 4 номера в год. В нем освещаются богосл. проблемы, вопросы деятельности му-сульм. религ. орг-ций в сфере культа и международ, контактов, публикуются фетвы. фрагменты из проповедей, материалы различных ислам, форумов. Часть материалов посвящается светской жизни мусульман Сов. Востока.


© 2009-2020  lib.ltd.ua