Веб-бібліотека

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

 Излучение рентгеновское

(рентгеновские лучи) - невидимое глазом электромагнитное излучение с длиной волн 10-3-102 нм. Проникает через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускается при торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр) и при переходах электронов с внешних электронных оболочек атома на внутренние (линейчатый спектр) (см. Атом, Электрон). Рентгеновское излучение применяют в рентгеновском структурном анализе, медицине, дефектоскопии, рентгеновском спектральном анализе. Открыто в 1895 г. немецким физиком В. Рентгеном (1845 - 1923).


© 2009-2020  lib.ltd.ua