Веб-бібліотека

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття:

Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу. Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст. Особливості художньої культури XX ст. Нове в художній мові авангарду. Париж - батьківщина авангарду. Вплив примітивізму на мистецтво авангарду. Значення примітивізму для розвитку авангарду. Анрі Руссо - засновник примітивізму. Примітивізм в українському мистецтві. Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва. Основні принципи фовізму. Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму. Кубізм - нова ера в живописі. Нова концепція станкового живопису в кубізмі. Три періоди розвитку кубізму. Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст...

"ХРИСТИАНЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ"

- соц.-политич. движение, организационно оформившееся на конференции в Сантьяго (Чили) в 1972, к-рая была созвана по инициативе группы чилийских священников, поддерживавших правительство Народного единства во главе с С. Альенде. В заключит, документе, принятом конференцией, признавалась борьба классов и содержался призыв к верующим активно участвовать в освободит. борьбе во имя построения подлинно свободного и справедливого социалиствч. общества, что, по утверждению авторов документ", полностью соответствует хрнст. вероучению. Хотя фашист, переворот 1973 нанес существ, урон этому течению в Чили, оно продолжает развиваться в др. странах.


© 2009-2020  lib.ltd.ua