Веб-бібліотека

Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології:

Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...

"ФРАЙДЕНКЕР"

("Der Freidenker" - "Свободомыслящий") -ежемесячный журнал - орган Нем. союза свободомыслящих; издается в Дортмунде (ФРГ). С 1905 по 1925 печатным органом свободомыслящих Германии был журн. "Атеист", ставший с 1925 органом Интернационала пролетарских свободомыслящих и издававшийся в Вене. С этого времени Нем. союзом свободомыслящих стал издаваться в Берлине журн. "Ф.". В 1933 с приходом к власти нацистов издание журнала было запрещено. Возобновилось издание "Ф." в 1951. "Ф." имеет приложение для молодежи "Юнге генерацьон" ("Молодое поколение"). Ориентация "Ф." по мн. вопросам прогрессивна. Он освещает актуальные соц.-политич. вопросы, публикует статьи антнклерик. и просветительского характера, помещает работы классиков марксизма. Под таким же названием издает свой журнал Объединение свободомыслящих Швейцарии.


© 2009-2020  lib.ltd.ua