Возняк М. С. Історія української літератури. У двох книгах: Навч. вид. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. Кн. друга. - 560 с.

I. На руїнах українського національного життя.....3-120
1. На чужу службу.....3-8
2. Занапащення українського православ'я.....8-9
3. Від одної богослужебної до одної літературної мови.....9-14
4. Шкільна справа.....14-19
5. Мандрівні дяки.....19-29
6. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші.....29-38
7. Чверть століття у мандрівках.....38-41
8. Перемога релігійної унії в Західній Україні.....41-47
9. Йосип Шумлянський.....47-54
10. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст.....54-55
11. Українські елементи у польському письменстві.....56-64
12. Українська світська пісня в польських виданнях.....64-70
13. Українська пісня в московських виданнях.....70-76
14. Той, що його світ ловив, та не спіймав.....76-83
15. Твори Грицька Сковороди.....83-87
16. Філософія Сковороди.....87-92
17. Іскри вогню в попелищі Східної України.....92-94
18. Унія як національний чинник у Західній Україні.....94-106
19. На узбіччі.....106-120
II. В обороні красної літератури.....121 - 147
1. Старе в "книжнім починанні ".....121 -136
2. Нове в "книжнім починанні".....136-143
3. Лицарський роман.....143-145
4. Боккаччо в українському одязі.....145-147
III. Шкільна драма.....148-224
1. Основи драми на українському ґрунті.....148-151
2. Духовна та шкільна драма в Західній Європі.....151-156
3. Інтермедія.....156-158
4. Перенесення шкільної драми на Україну.....158-159
5. Теорія поезії, зокрема драматичної, в поезіях.....160-165
6. Діалоги.....165-169
7. Драми різдвяного й великоднього кола.....169-186
8. Справа драматичного авторства Дмитра Тунталсика.....186-189
9. Міраклі.....189-195
10. Драма тину мораліте.....195-200
11. Трагікомедія Феофана Прокоповича.....200-210
12. Вершина історично-національної свідомості в драмі.....2І1-216
13. Інші драми на історичні й біблійні теми.....216-220
14. Поширеність, відсталість і занепад шкільної драми.....220-222
Хронологічний перегляд шкільної драми.....222-224
IV. Початки комедії.....225-256
1. Від схоластики до життя.....225-226
2. Інтермедії з драми Якуба Гаватовича.....226-230
3. Поверховий комізм у боротьбі з карикатурою.....230-232
4. На вершині розвитку.....232-237
5. На неоригінальні мотиви.....238-241
6. Популяризація шкільної драми й інтермедії у вертепі.....241-248
7. Найважливіші редакції вертепу.....248-256
V.....Шляхом гумору, травестії, сатири й реалізму.....257-287
1. Від поваги до жарту й пародії.....257-260
2. Різдвяні вірші.....260-265
3. Великодні вірші.....266-270
4. Від святкових віршів до творів громадського змісту.....270-273
5. Суспільна й політична сатира.....273-280
6. Літературна діяльність Івана Некрашевича.....280-285
7. Опанас Лобисевич.....285-287
VI.....Духовна та світська лірика.....288-360
1. Церковно-релігйна поезія в давній Україні.....288-291
2. Поява набожної пісні в Україні.....291-294
3. Національний елемент у духовних віршах.....294-303
4. Коляди.....303-308
5. Інші роди набожної пісні.....308-314
6. Богогласник.....314-319
7. Призабуті поети.....319-322
8. Живучість набожної пісні в лірницькому репертуарі.....322-328
9. Семен Климів.....328-330
10. Світська елегія.....330-333
11. Любовна лірика.....334-345
12. Лірика товариського життя старої України.....345-346
13. Справа авторства давньої лірики.....346-348
14. Здалека від друкарського мистецтва.....348-358
15. Живучість давньої української лірики.....358-360
VII. Письменство історично-національної традиції.....361-423
1. Шляхом давнього літопису та хронографа.....361-368
2. Літопис невідомого Самовидця.....368-371
3. Повістяр-історик Хмельниччини Григорій Граб'янка.....371-374
4. Повістяр-мемуарист Самійло Величко.....374-382
5. Від літопису до систематичного викладу історії.....382-385
6. "Історія Русів".....385-401
7. Віршовані історичні оповідання.....401-404
8. Історичні вірші.....404-415
9. Автори історичних віршів.....415-421
Хронологічна низка оригінальних заголовків.....421-423
VIII. Історична пісня й козацький епос.....424-498
1. Поетичний літопис України.....424-436
2. Найдавніша верства історичної пісні.....436-447
3. Невільницький круг козацького епосу.....447-456
4. Від зображення лицарськості до моралізації.....456-465
5. Хмельниччина в козацькому епосі.....465-470
6. Перемога сатиричності, гумористичності й комізму.....470-474
7. Генеза й мистецький бік козацького епосу.....474-482
8. Дальший розвиток історичної пісні.....483-496
9. Найважливіший чинник другого відродження України.....496-498
Синхроністичні таблиці письменства середньої доби.....499-509
Важливіша література предмета.....510-530
Післяслово.....531-545
Покажчик змісту.....546-555

Одержати книгу
"Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. друга"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

СИБАК - (Киче.) Тростник, из сердцевины которого была сотворена третья раса людей, согласно писанию гватемалийцев под названием "Попол Вух"...
Пэн-цзу - в китайской мифологии легендарный долгожитель, проповедовавший воздержание от удовольствий. По легенде, он прожил более 800 лет. В одной...
Образование - Одно из наиболее значимых средств социального воспроизводства сооб-ва и повышения потенциала его адаптивных возможностей и персп...
САНЬЯСИ - в индийской традиции человек, отрекшийся от мира, лесной отшельник, аскет, обращенный к поиску божественной истины. Саньяси можно было с...
Субстрат - общая основа многообразных явлений, среда аккумулирования функционирующих (фщ.) единиц того или иного функционального (фн.) уровня иер...
ФОРМА - (лат. forma) - прежде всего внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого-либо содержания (см. Гештальт), а также и...
СТРЕСС - состояние напряженности, вызванное затруднениями или противоречивыми требованиями, с которыми человек не может справиться должным образо...
Пример - ссылка на более конкретный, особо яркий случай, событие как на момент общего, более абстрактного предметного содержания с целью лучшего...
ЖАЛОСТЬ - одно из осн. этико-философских понятий рус. мысли (см. Кенотизм). Идея Ж., сострадания пронизывает литературу Древней Руси, отражается...
ГИПНОЗ - искусственно вызванный сон. Гипноз вызывают исключительно психологические процессы. Здесь можно выделить три фазы: 1) летаргия, обычно в...
БЛАГО - понятие, обозначающее нечто положительное для телесного и духовного развития человека, ценное для удовлетворения его потребностей. Разли...
Фауна - (от лат. fauna) - 1) в древнеримской мифологии богиня полей и лесов, покровительница пасущегося скота; 2) (в биологии) эволюционно сложив...
ОПТОЛОГИЯ - (от греч. учение о бытии) - раздел философии, изучающим фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и понятия сущего...
ПРОКЛ - (Греч.) Греческий писатель и мистик-философ, известный как комментатор Платона, прозванный Диадохом. Жил в пятом веке и умер в возраст...
Эволюция - в широком смысле - синоним развития; процессы изменения, протекающие в живой и неживой природе, а также в социальных системах...