Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2006. - 1000 с.

Історія психології як совість психолога (В. Татенко, Т. Титаренко).....6
ВСТУП.....27
Дослідження з питань періодизації історико-психологічних знань.....33
Становлення логічного осередку в історії психології - дія та вчинок.....45
Вчинковий осередок і періодизація історії психології.....52
Ситуативний рівень періодизації.....52
Мотиваційний рівень періодизації.....56
Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип.....58
Культурно-історична функція післядії у психології.....60
Історія психології як історія розробки значущих проблем.....64
Тотем і ранні людські спільноти.....65
Ритуал і вчинок - засади психології у Давньому Китаї.....66
Нірвана й нестримна чуттєвість - засади психології у Давній Індії.....67
Людське і вселюдське в ідеології Пророчого руху.....68
Мікрокосмос і макрокосмос - провідна психологічна проблема Античності.....69
Душа і вище існування (Бог) - вихідна позиція середньовічної психології.....71
«Я» та «інший» - психологічні принципи Відродження.....72
Стражденність і самодостатність людини у психології XVII cm.....74
Інтелектуальне й моральне у психіці людини. Антиномії та паралогізми в духовному русі Просвітництва.....76
Біологічне та соціальне - ключові поняття психології ХІХ-ХХ ст.....78
Розділ I ПРИНЦИП ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ / В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ.
ЕМОЦІЙНИЙ, ІНТУЇТИВНИЙ НЕСВІДОМИЙ ФАКТОР ПСИХІЧНОЇ АКТИВНОСТІ.....85
Особистість епохи Бароко.....98
Володар.....98
Гордий васал.....103
Барокові форми моралі.....105
Каторга на галерах.....107
Ліберальні закони.....108
Священна анархія. Духовна ситуація в Німеччині.....112
Тоталітарний анархізм. Liberum veto.....114
Стражденність і самодостатність людини у світі суперечок про благодать і свободу волі.....115
Креативна децентрація: наукові досягнення.....119
Креативна децентрація: людина у художньому вбранні Бароко.....123
Зміст
Теорія «двох світильників».....133
Поклоніння «грізному і мудрому» цареві як богу.....134
Рабська смиренність «во адове твердыне» та усвідомлення вільного єства людського.....135
Суспільно-політичні витоки особистості.....138
Визвольна війна і просвітницький рух в Україні.....144
Психологія XVII ст. в межах культури Бароко.....148
Розділ II СТРАЖДЕННІСТЬ І САМОДОСТАТНІСТЬ ЛЮДИНИ У ПСИХОЛОГІЇ XVII СТОЛІТТЯ.....155
Маю пристрасті, отже - існую. Рене Декарт.....156
Оказіоналізм про взаємодію душі й тіла.
Психіка людини між Творцем і тваринним світом.....
Бачення усіх речей у Богові.....
Ніколя Мальбранш.....175
Боротьба за владу - провідний мотив людської поведінки.....
Самопізнання - розкриття вселюдського в самому собі. Томас Гоббз.....186
Людина у світі - глина в руках гончара.....
Приборкання афектів - шлях до свободи.....
Бенедикт Спіноза.....202
На грані двох безодень.....
Слава і покидьок світобудови. Блез Паскаль.....229
Самолюбство-визначальна пристрасть людини.....
Доброчинності як переряджені пороки.....
Франсуа Лярошфуко.....246
«Бути самим собою». Барокове викриття маски в суспільному бутті людини. Жан де Лябрюєр.....261
Ентузіазм вибору і прийняття рішення. Солілоквія - мистецтво самопізнання. Ентоні Шефтсбері.....279
Самопізнання і моральна анатомія людини. Синдересис - мистецтво прийняття мудрого рішення. Балтасар Грасіан.....294
Психіка як «чиста дошка». «Немає нічого в інтелекті, чого раніше не було б у відчуттях». Джон Локк.....307
«Живе дзеркало Всесвіту». Монадологічна психологія. Готфріда Вільгельма Ляйбніца.....320
Психологія у світлі вчення про монади.....325
Передустановлена гармонія і питання про відношення душі й тіла.....329
Внутрішні джерела активності монади.....333
Суперечка з Локком: критика погляду на душу як «чисту дошку».....337
Малі перцепції - логічний осередок психологічної системи Ляйбніца. Свідоме й несвідоме. Система психологічних понять.....339
Малі страждання і перехід від думки до дії.....347
Достатня підстава, індивідуалізація та прийняття рішення - проблеми мотивації вчинку.....349
Учення про Град Божий - монадологічна перебудова августінівських ідей.....352
Психологія самопізнання: екзистенційні засади, межі, спрямування.....354
Касіян Сакович.....354
Іннокентій Гізель.....373
Стефан Яворський.....386
Минуще як справжнє буття психічного. Хун Цзичен.....403
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗДОБУТКИ ЕПОХИ БАРОКО.....423
Розділ III ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРОСВІТНИЦТВА: ФАКТИ, СМИСЛ.....429
Феномени історичної психології (XVIII ст).....440
Звичаї галантного століття і психологія особистості.....440
Авантюризм і особистість. Просвітницький титанізм.....453
Масонство як антипросвітництво.....458
Науковий рух, література й мистецтво.....463
Мотиваційний аспект у психології Просвітництва та її основні проблеми.....488
Розділ VI ПСИХОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ І ТРАГЕДІЯ БУНТІВНОГО ІНДИВІДУАЛІЗМУ.....491
Дж. Берклі. «Бути» означає «бути у сприйманні».....493
Д. Гартлі, Дж. Прістлі. Асоціативна теорія у психології Просвітництва.....497
Т. Рід. Психологія «здорового глузду». Натуральне й соціальне в людській психіці.....508
Дж. Байрон. Життя і смерть особистості у світлі містеріальної психології.....512
Розділ V ПСИХОЛОГІЯ І РЕВОЛЮЦІЯ.....525
Сенсуалістична психологія: локківська традиція. Відчуття як принцип системи психології.....526
Е. Кондільяк - Пігмаліон Просвітництва.....527
Д. Дідро. Великий хороводний танок усього світу. Парадокси людської особистості.....531
Натуралістична психологія.....547
Вольтер. Правильне прийняття рішення у вчинку - в природній безпосередності.....547
Ж.-Ж. Руссо. Все виходить хорошим із рук Творця. Все вироджується в руках людини.....564
Ж. Ляметрі. Антропологічний принцип у психології Просвітництва.....589
Ідеали суспільного життя і відкриті шлюзи людської поведінки.....599
Розділ VI ВІД СЛОВА ДО ДІЇ.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД І СИСТЕМА ІСТИННОГО'ЗНАННЯ У ПСИХОЛОГІЇ.....637
Емпірична психологія.....646
Ф. А. Месмер і месмеризм.....651
Ф. Й. Галль. Створення френології.....653
Й. К. Лафатер. Фізіогномічні фрагменти. Спроби сприяти вдосконаленню людства.....656
І. Кант. Антропологія з прагматичної точки зору.....663
Й. Г. Гердер. Почуття існування і психологія самотворення людини.....675
Й. Г. Фіхте. Вчинок як осередок феноменологічної психології.....683
Г. В. Ф. Гегель. Феноменологічний принцип у психології.....701
Предметна свідомість.....706
Психологічна структура самосвідомості.....708
Форми змісту абсолютного суб'єкта.....710
Діяльніший принцип феноменології духу.....712
Структура й суперечності моральної дії.....718
Індивідуальність особи та загальність влади.....719
Доброчинність і гордий васал. Гегелівський варіант «утечі від свободи».....720
Мова як прикриття суперечностей між правителем і підданим.....721
Психологія розірваної свідомості.....721
Суперечка між вірою та здоровим глуздом.....722
Корисність як спосіб життя Просвітництва.....724
Стан абсолютної свободи - фурія руйнування.....724
Психологічна й етична природа совісті.....726
Психологічні засади релігії.....728
Стадії абсолютного духу.....729
Й. В. Гете. «Спочатку був учинок».....733
Учення про колір - сенсуалістський початок феноменології духу. Творчість.....739
Феноменологія і трансцендентна функція любові - мотиву творчості й життя.....748
Фауст: fata morgana.....755
Самопізнання.....759
Людське буття - пошук уселюдського.....761
Розділ VII ВЧИНОК - ОСНОВА САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ. І ЛЮДСТВА.....769
Культурологічна, мезокосмічна основа вчинкового осередку психологічної системи.....770
Ф. Прокопович. Учення про творчу особистість і вчинок.....825
С. Калиновський. Теорія вчинку.....838
М. Козачинський. Психологічні проблеми моральної філософії, або етики.....854
С. Кулябка. Психологія вчинку з етичного огляду.....861
Г. Кониський. Душа та її здатності у світлі феноменологічного підходу.....854
Я. Козельський. Антропологія підноситься до ідеї вселюдського.....
Г. Сковорода. Феноменологія самопізнання.....
Абсурдність людського буття, замкненого в речовому світі.....887
Символ і те, що за ним приховане.....888
«Пізнай самого себе». Дві безодні.....
«Він у тобі, а ти в ньому».....890
Ангельське й сатанинське в людині як основа вольового вибору і самовизначення. Свобода й повна воля вибору.....892
Споріднена діяльність.....894
Смисл життя. Місце людини у світі. Дві природи.....898
Життєвий шлях людини: коло народжень і переображення. Психологічні та гносеологічні засади переображення.....900
Минуще й вічне.....907
Мистецтво життя - найвеличніше. Євхаристія, автаркія. Софійність життя.....911
Дійсне й легендарне у житті та вченні Сковороди.....914
Сковорода й вік Просвітництва.....917
Розділ VIII ФЕНОМЕНОЛОГІЯ САМОДЕРЖАВСТВА І ПСИХОЛОГІЯ САМОПІЗНАННЯ.....923
Просвітництво, культура й кріпосне право.....924
Вчинок на ґрунті екзистенційних суперечностей буття. Антропологічна психологія В. Татіщєва.....931
М. Ломоносов. Психологія творчості та психологія народів з антропологічної точки зору.....937
О. Радіщєв. Розвиток ідеї паралогізмів щодо людської природи взагалі, щодо питання про смертність і безсмертя людини зокрема кзистенційна антропологія та життєва доля. Радіщєва у світлі ідеї свободи.....948
М. Новіков. Ідея самопізнання душі в її відношенні до матеріальної та духовної сутностей світу. Психологічна спадщина й життєва доля.....961
І. Богданович. Від антропології до феноменології. Міф про Психею у тлумаченні XVIII століття.....969
висновки.....973
Бібліографія.....911

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ДЕВАДАТТА - в будд. мифологии родственник и один из первых учеников основателя буддизма Шакья-Муни, предавший заветы учителя. В отличие от умеренн...
НАУКА, - сфера человеч. деятельности, функцией к-рой является выработка и теоретич. систематизация объективных знаний о действительности. В ходе и...
ТЕРМИН - (лат. terminus - предел, граница) - 1. Однозначное слово, фиксирующее определенное понятие науки, техники, искусства и т. п. Т. является...
ИЕРЕМИЯ - один из библейских пророков. Жил в 7-6 вв. до н.э., его служение длилось 45 лет. Пророчества Иеремии были собраны и записаны его сподви...
МАХА ВИДИА - (Санскр.) Великая эзотерическая наука. Лишь одни высшие Посвященные владеют этой наукой, которая охватывает почти всемирное знание...
ДЕИЗМ - (от лат. Deus - Бог) - форма веры, которая возникла в эпоху Просвещения и особенно характерна для Англии; восходит к Герберту Чербери. В...
САМОСТЬ - (1) - в аналитической психологии Юнга архетип, являющий собой центр суммативной целостности сознательного и бессознательного психическ...
Юй-ши - в китайской мифологии бог дождя. Почитался как божество созвездия Би. Иногда Юй-ши отождествлялся с одноногой птицей Шан-ян, которая могл...
Музыка - (гр. musike - буквально: искусство муз) - искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах; произведение или сов...
ГИКСОСЫ - (Егип.) Таинственные кочевники, Пастухи, которые вторглись в Египет в неведомые времена, намного предшествовавшие дням Моисея. Их назы...
ЛИБИДО - (от лат. libido - желание) - энергия, которую Фрейд считал фундаментальной основой всех преобразований сексуального, мотивации выбора ег...
ЛОГОС - (Греч.) Проявленное божество у каждой нации и народа; внешнее выражение или следствие вечно сокрытой причины. Так, речь есть Логос мыс...
Магия - 1) колдовство, ведовство - общее обозначение обрядов, связанных с верой в сверхъестественное воздействие человека на предметы природы,...
МАРИША - (Санскр.) Дочь Мудреца Канды и Прамлочи, апсары-демона с небес Индры. Она была матерью Дакши. Аллегория, относящаяся к Тайне Второй и...
Душа - универсальный концепт, обозначающий жизненную сущность человека, отличную от тела (дихотомия) и духа (трихотомия); внутренний психичес...