Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 504 с.

ПЕРЕДМОВА.....5
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.....7
1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XX століття".....7
1.2. Робоча програма.....18
1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять.....27
Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ.....33
Лекція 1. Французька література.....33
Лекція 2. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр, А. Камю.....43
Лекція 3. Модерністська проза початку XX століття.....55
Лекція 4. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт.....61
Лекція 5. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль.....70
Лекція 6. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна.....93
Лекція 7. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф.Кафка.....93
Лекція 8. Англійська література.....108
Лекція 9. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг.....135
Лекція 10. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун.....154
Лекція 11. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер Хемінгуей.....176
Лекція 12. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О' Генрі, Т.Драйзер.....203
Лекція 13. Латиноамериканська література. Г. Марксе.....219
Лекція 14. Література Сходу. Японія. Китай.....231
Лекція 15. Роман - антиутопія XX століття.....248
Лекція 16. Театр абсурду.....281
Лекція 17. Література постмодернізму.....310
Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС.....325
3.1. Практичні заняття.....325
Заняття 1. Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц".....325
Заняття 2. Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю "Чума".....329
Заняття 3. Тема "втраченого покоління" у романі Е. М. Ремарка "Три товариші".....334
Заняття 4. Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля "Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...".....337
Заняття 5. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки "Перевтілення".....340
Заняття 6. Тема митця і мистецтва у новелі Т. Манна "Смерть у Венеції".....344
Заняття 7. "Пігмаліон" Б.Шоу - зразок "драми-дискусії".....348
Заняття 8. Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея".....351
Заняття 9. Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі Г. Ібсена "Ляльковий дім (Нора)".....356
Заняття 10. Неоромантичні мотиви та образи в романі К. Гамсуна "Пан".....359
Заняття 11. Показ драматичних суперечностей людського буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея "Старий і море".....364
Заняття 12. Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гарсіа Маркеса "Стариган з крилами".....368
Заняття 13. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна "Ми".....372
Заняття 14. Викриття "законів" конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства у п'єсі Ф. Дюрренматта "Візит старої дами".....381
Заняття 15. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда "Запахи".....383
3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання,. .388
3.3. Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання.....397
3.4. Коригуючи матеріали: тести, орієнтовні запитання до іспиту.....406
3.5. Критерії оцінювання знань студентів.....417
3.6. Регламент впровадження МРС з дисципліни "Історія зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст.".....419
Розділ 4. ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ.....478
4.1. Додаткові навчальні матеріали.....478
4.2. Словник термінів і понять.....488
4.3. Бібліографія.....491

Одержати книгу
"Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Бескультурье - присутствие элементов дикости, варварства и отрицательных образцов вообще в современной культуре, отсталость культурного развития...
ПРИЯТНЫЙ - по Канту, то, что нравится в восприятиях чувствам. То, что приятно, является главным для чувства. Приятное следует отличать как от эст...
СЛУЧАЙ - (фр. слово происходит от арабск. az-zahr - игральная кость и игра в кости): характер события, факта, протекание которого нельзя предвидет...
Антитеза - понятие, суждение, утверждение, противоположное данному, высказанному; сопоставление, противопоставление понятий с противоположным сод...
ОРФИЗМ - речь идет о догматах, мистериях, философских принципах, приписываемых Орфею (мистическому поэту Древней Греции). Орфизм утверждал божест...
ПЕЩЕРА - символ пустоты и незаполненной витальности, тайный аспект которого использовался монахами и восточными святыми различных традиций для...
ГАФАРИЛЬ - Алхимик и философ, живший в середине семнадцатого столетия. Он был первый известный нам философ, утверждавший, что каждый объект приро...
Абсурд - бессмыслица, нелепость [12]; в логике противоречивое выражение [13], в котором что-то утверждается и отрицается одновременно (диалектик...
Арто Антонен - (Artaud Antonin), 1896-1948 Французский поэт, прозаик, драматург и сценарист, новатор театрального языка, создатель театра ж...
Знание - результат процесса познания, постижения действительного мира человеком, адекватное отражение объективной действительности в сознании в...
ВРЕМЯ - форма возникновения, становления, течения, разрушения в мире, а также его самого вместе со всем тем, что к нему относится. Объективное...
РЕЧЬ - действие по выражению своей мысли через артикулированный язык. Живая речь, устная или поэтическая, противостоит организованному, письменн...
ТРОЛЛИ - (др.  - сканд. troll - чудовище) - в скандинавских народных поверьях сверхъестественные существа - чаще всего великаны, обычно враждебны...
ФАНИЙ - ( также ) из Эреса (2-я пол. 4 - нач. 3 в. до н. э.) - греческий философ-перипатетик, соотечественник и друг Теофраста. Был известен тру...
НАУКА - особый вид познавательной деятельности, направленной на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. В...