Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 400 с.

ПЕРЕДМОВА.....5
Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.....7
1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX-поч. XX ст.".....7
1.2. Робоча програма.....13
1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять.....23
Розділ II. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ.....32
Лекція 1. Естетика і поетика романтизму.....32
Лекція 2. Німецький романтизм Е.Т.А.Гофман. Г.Гейне.....38
Лекція 3. Англійський романтизм. Дж.Г.Байрон. П.Б.Шеллі.....47
Лекція 4. В.Скотт - засновник жанру історичного роману.....59
Лекція 5. Французький романтизм. В.Гюго.....65
Лекція 6. Жорж Санд - письменниця-феміністка.....73
Лекція 7. Американський романтизм В.Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн.....81
Лекція 8. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойл.....92
Лекція 9. Польський романтизм. Адам Міцкевич.....106
Лекція 10. Критичний реалізм. Проспер Меріме.....111
Лекція 11. Французький реалістичний роман XIX ст. Ф. Стендаль.....119
Лекція 12-13. Творчість Оноре де Бальзака.....127
Лекція 14. Творчість Гюстава Флобера.....138
Лекція 75-16. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс.....146
Лекція 17. Художній світ В.Теккерея.....155
Лекція 18. Американська поезія трансценденталізму. У.Уїтмен.....60
Лекція 19. Ш.Бодлер - предтеча символізму.....168
Лекція 20. Особливості розвитку літератури кін. XIX-поч. XX ст.....176
Лекція 21-22. Естетична програма символізму. П.Верлен. А.Рембо.....183
Лекція 23. Символізм у французькій літературі кін. XIX-поч. XX ст. С. Малларме, М.Метерлінк.....196
Лекція 24-25. Гі де Мопассан - представник критичного реалізму.....205
Лекція 26. Натуралізм у французькій літературі. Еміль Золя.....215
Розділ ІІІ. ПРАКТИЧНИЙ КУРС.....220
3.1. Практичні заняття.....220
Заняття 1. Е.Т.А.Гофман "Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер".....220
Заняття 2. Об'єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин у романі Вальтера Скотта "Айвенго".....223
Заняття 3. Процес вивільнення людської свідомості з-під влади церковно-аскетичних догм. Пробудження третього стану у романі В.Гюго "Собор Паризької Богоматері".....226
Заняття 4. Засудження прагнення до збагачення як основної мети життя у казці Натаніеля Роторна "Золото царя Мідаса".....231
Заняття 5. Поєднання комічного та жахливого у новелах Е.А.По ("Вбивство на вулиці Морг", "Викрадений лист", "Золотий жук").....232
Заняття 6. Правдивість зображення місцевого колориту і справжнього іспанського характеру в новелі П.Меріме "Кармен".....235
Заняття 7. Показ трагедії сучасної людини у побутовому злочині за романом Ф.Стендалья "Червоне і чорне".....239
Заняття 8. Конфлікт між мрією і реальністю в романі Г.Флобера "Пані Боварі".....243
Заняття 9. Тема золота та її філософія у повісті Оноре де Бальзака "Гобсек".....247
Заняття 10. Гроші як рушійна сила і фатум суспільства у романі О. де Бальзака "Батько Горіо".....250
Заняття 11-12. Ч. Діккенс "Домбі і син". Ідея згубності людської пихи.....252
Заняття 13. Гуманістичні традиції та їх утілення у повісті Ч.Діккенса "Різдвяна пісня у прозі.....256
Заняття 14. Динамізм оповіді та психологізм у зображенні персонажів у новелі Гі де Мопассана "Пампушка".....259
Заняття 15. М.Метерлінк. Втілення принципів символістської драми у п'єсі "Синій птах".....263
Заняття 16. Пошуки нових засад і форм зображення світу й відтворення людських почуттів у творчості Г.Аполлінера.....268
Заняття 17. Відображення фізіологічних аспектів людського життя та його соціальної панорами у романі Е. Золя "Жерміналь".....271
3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання.....274
3.3. Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання.....284
3.4. Коригуючи матеріали: тести, орієнтовні запитання до заліку та іспиту.....294
3.5. Критерії оцінювання знань студентів.....307
3.6. Регламент впровадження МРС із дисципліни "Історія зарубіжної літератури XIX- поч. XX ст.".....309
Розділ IV. ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ.....371
IV.1. Додаткові навчальні матеріали.....371
ІV.2. Словник термінів і понять.....397
ІV.З. Бібліографія.....399

Одержати книгу
"Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИРОНИЯ - (от греч. eironeia - притворство) - философско-эстетическая категория, раскрывающая ценностный смысл предметов и явлений в действительно...
Голоцен - (от греч. holos - весь и kainos - новый) - современная эпоха (подразделение) последнего геологического периода антропогена (см. Геохронол...
Квазары - (англ. сокр. квазизвёздный источник излучения) - интенсивные источники радиоизлучения на расстоянии в миллиарды световых лет от Солнечно...
ВЛАСТЬ - возможность оказать воздействие на что-то и на кого-то. Власть тесно связана с господством и авторитетом. М. Вебер определил власть след...
ЛИБИДО - (от лат. libido - влечение, желание) - понятие, введенное в философскую, психологическую и психоаналитическую литературу Фрейдом (Фрейди...
Уицилопочтли - (ацтек.) - "колибри-левша" - верховный бог ацтеков, бог ясного голубого неба, утреннего солнца, войны и охоты, пок...
Модель - (франц. modele от лат. modulus - мера, образец, норма) в логике и методологии науки - аналог (схема, структура, знаковая система) опреде...
Ризома - (франц. rhizome - корневище) Понятие, введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в книге "Ризома. Введение" (1976) для характеристики...
ВИХАРА - (Санскр.) Любое место, где живут буддийские жрецы или аскеты; буддийский храм, обычно скальный храм или пещера. Монастырь, как мужской...
КАНОН - (греч. kanon - норма, правило) - система правил, норм, господствующая в иск-ве в к.-л. исторический период или в к.-л. худож. направлени...
СЕРГИЙ - (Страгородский Иван Николаевич, 1867-1944) - патриарх Моск. и всея Руси. Принял монашество в 1890. Епископ с 1901. С 1925 - зам. патриар...
Д - одна из букв, встречающихся в разных алфавитах. Буква финикийского происхождения. В греческом алфавите имеет название "Дельта", в евр...
ЮМОР - (англ. humour - причуда, нрав, настроение) - особый вид комического; специфическое переживание противоречивости воспринимаемого объекта,...
Гуйму - в древнекитайской мифологии богиня, порождающая демонов, бесов - гуй. Утром она рождает тысячу бесов, а вечером поедает их. У нее голова...
ГАНЕША - (Санскр.) Слоноголовый Бог Мудрости, сын Шивы. То же, что египетский Тот-Гермес и Акубис или Германубис (см.). Легенда гласит, что он...