Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 438 с.

Вступ.....7
Розділ 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах.....8
1.1. Основні положення міжнародного права по захисту людини.....8
1.2. Цивільна оборона деяких закордонних країн.....12
.1.2.1. Цивільна оборона Росії.....13
1.2.2. Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини.....14
1.2.3. Цивільна оборона США.....14
1.3. Цивільна оборона України.....15
1.3.1. Державна система цивільної оборони України.....16
1.3.2. Завдання цивільної оборони України.....17
1.3.3. Організаційний устрій і порядок функціонування цивільної оборони України.....20
1.3.4. Організація цивільної оборони на об'єктах господарювання (ОГ).....23
1.3.5. Сили і засоби цивільної оборони.....28
1.3.5.1. Війська цивільної оборони України.....28
1.3.5.2. Спеціалізовані формування.....30
1.3.5.3. Невоєнізовані формування.....32
1.3.6. Постійна комісія з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їх цілі та завдання.....34
1.4. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.....36
Розділ 2. Надзвичайні ситуації.....40
2.1. Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій.....40
2.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.....44
2.2.1. Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах.....46
2.2.2. Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР).....50
2.2.3. Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об'єктах.....56
2.2.4. Транспортні аварії (катастрофи).....61
2.2.5. Гідродинамічні аварії.....62
2.3. Надзвичайні ситуації природного характеру.....66
2.3.1. Геологічні небезпечні явища.....66
2.3.2. Гідрологічні небезпечні явища.....70
2.3.3. Метеорологічні небезпечні явища.....71
2.3.4. Інфекційні захворювання.....74
2.4. Надзвичайні ситуації екологічного характеру.....74
2.5. Надзвичайні ситуації воєнного часу.....76
2.6. Організація оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях.....80
Розділ 3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.....82
3.1. Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.....83
3.1.1. Основні принципи в сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.....83
3.1.2. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру.....84
3.2. Державне регулювання і контроль захисту населення і території.....92
3.2.1. Державна стандартизація.....92
3.2.2. Державна експертиза.....92
3.2.3. Державний нагляд.....92
3.2.4. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.....92
3.3. Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях.....93
3.3.1. Укриття в захисних спорудженнях.....93
3.3.2. Евакуація робітників, службовців і населення.....115
3.3.3. Застосування засобів індивідуального захисту і медичні засоби захисту.....128
3.3.3.1. Засоби індивідуального захисту органів дихання.....128
3.3.3.2. Засоби захисту шкіри.....150
3.3.3.3. Медичні засоби захисту.....153
3.4. Захист населення при радіоактивному забрудненні....159
3.4.1. Основні норми поведінки і дії під час радіаційних аварій і радіоактивного забруднення місцевості.....163
3.5. Захист населення при хімічному зараженні.....133
3.5.1. Основні норми поведінки і дії при аваріях з викидом СДОР.....167
Розділ 4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях.....171
4.1. Оцінка радіаційної обстановки на об'єкті при аварії на АЕС.....171
4.2. Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань ЦО при аварії на АЕС.....194
4.3. Оцінка радіаційної обстановки в районі дій невоєнізованих формувань при застосуванні ядерної зброї.....203
4.4. Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР.....207
4.5. Оцінка інженерної обстановки.....217
4.6. Оцінка пожежної обстановки.....227
4.6.1. Визначення виду, масштабу і характеру пожежі.....231
4.6.2. Оцінка пожежної обстановки при міських пожежах.....237
4.6.3. Оцінка пожежної обстановки в лісах.....240
4.6.4. Комплексне завдання з прогнозування й оцінки пожежної безпеки.....243
4.7. Аналітичний метод оцінки вогнища ураження при вибухах паливно-повітряних і газоповітряних середовищ....245
Розділ 5. Сталість роботи об'єктів господарювання (ОГ) у надзвичайних ситуаціях.....248
5.1. Вимоги, які висуваються до будівництва міст, промислових об'єктів і комунально-енергетичних систем.....249
5.2. Організація дослідження стійкості роботи ОГ.....257
5.3. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів.....266
Розділ 6. Оцінка стійкості роботи об'єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях.....276
6.1. Критерії стійкості роботи ОГ до впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій.....276
6.2. Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу повітряної ударної хвилі (ПУХ).....277
6.3. Оцінка стійкості промислового об'єкта до впливу теплового випромінювання.....291
6.4. Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу радіоактивного зараження.....298
6.5. Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу об'єктів енергетики до впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху.....306
Розділ 7. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.....311
7.1. Рятувальні та інші невідкладні роботи (РШР).....311
7.1.1. Мета і зміст (РШР).....311
7.1.2. Сили і засоби, які залучаються для проведення РШР.....313
7.1.3. Управління силами ЦО.....321
7.1.4. Організація забезпечення дій сил ЦО в надзвичайних ситуаціях.....325
7.1.5. Дії сил ЦО при ліквідації наслідків стихійних лих.....327
7.1.6. Особливості проведення РШР при ліквідації наслідків великих виробничих аварій і катастроф.....333
7.1.7. Використання сил ЦО на хімічно небезпечному об'єкті при ліквідації вогнищ ураження, утворених витіканням великої кількості СДОР.....338
7.1.8. Проведення РШР при аваріях на АЕС.....343
7.1.9. Проведення РШР у вогнищах ураження у воєнний час.....349
7.2. Зміст і послідовність роботи командира формування по організації і проведенню РШР у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу....367
7.2.1. Обов'язки командира формування по підтримці свого підрозділу в необхідній готовності.....368
7.2.2. Зміст і послідовність роботи командира формування в ході ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф (СЛАК).....371
7.2.3. Зміст і послідовність роботи командира формування у вогнищах ураження у воєнний час.....373
7.2.4. Заходи безпеки при проведенні РШР.....375
7.3. Забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях.....377
7.3.1. Організація життєдіяльності в екстремальних умовах.....377
7.4. Дії населення в надзвичайних ситуаціях.....396
7.4.1. Дії в зонах можливого радіоактивного зараження.....396
7.4.2. Дії при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.....399
7.4.3. Дії населення при пожежі.....409
7.4.4. Дії при стихійних лихах.....410
7.4.5. Дії при дорожньо-транспортних пригодах.....411
7.4.6. Дії у воєнний час.....412
7.4.7. Дії керівників об'єктів при надзвичайних ситуаціях.....417
7.4.8. Само- і взаємодопомога при травмах і ураженнях.....423
7.5. Організація навчання населення з цивільної оборони.....433
Список літератури.....437

Одержати книгу
"Шоботов В.М. Цивільна оборона"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

УШНИША - (санскр., дословно - тюрбан, повязка) - в буддизме выпуклость на макушке головы, являющаяся символом достигнутого просветления. Согл. буд...
ЦАДИК - (др.-евр. - святой, праведник) - в хасидизме - глава паствы. Ц., по учению хасидизма -праведный заступник перед богом, ему открыта "книг...
Энергия - всякое раскрытие какого-либо содержания вовне, в данном же случае - действие сущности в инобытии. В отличии от близкого понятия эманац...
ФЕМИНИЗМ - (от лат. femina - женщина) - 1) движение за равенство прав женщин и мужчин в политике, экономической деятельности и социальной жизни...
МОНАДА - (греч. monas - единица, единое) - понятие доклассической и классической философии, используемое для обозначения фундаментальных элементо...
РАМА - (Санскр.) Седьмой аватар или воплощение Вишну; старший сын царя Дашаратха из Солнечной Расы. Его полное имя Рама-Чандра, и он герой "Р...
ПАНАГИЯ - (греч. panagia - пресвятая, церк. эпитет богородицы) - в православии: 1) небольшая круглая икона богоматери, к-рая как знак архиерейск...
Ноэсис - Философский смысл термина: интуитивная, непосредственно данная мысль, в противоположность дискурсу (дианойа) (Платон); мышление, умозрен...
ЧЕРЧЕН - Оазис в Центральной Азии, расположенный где-то в 4000 футах над рекой Черчен Дарья; самый очаг и центр древней цивилизации, со всех ст...
Будда - в буддизме человек, достигший наивысшего предела духовного развития. Согласно учению Махаяны, во множестве миров находится неисчислимое м...
АВГУРЫ - (лат. augui, от avis - птица) - коллегия жрецов в Др. Риме, толковавших волю богов по поведению птиц. Принадлежность к А. была пожизненн...
ЧХАЛА - (санскр. chala - обман, трюк) - четырнадцатая категория ньяи, обозначение внелогических способов запутывания оппонента в диспутах типа д...
ОПЕРАТОР - (от лат. operator - действующий) - одна из категорий исходных символов искусственного (формализованного) языка, наряду с константой...
КУЖАТА - огромный бык в мусульманской космологии, у которого 4 тыс. глаз, ушей, ноздрей, ртов и ног. Чтобы пройти от одного глаза к другому, т...
ПРАВО - общая мера свободы, равенства и справедливости, выраженная в системе формально-определенных и охраняемых публичной (государственной) в...