Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 455 с.

Передмова.....9
Розділ 1. Цивільна оборона України - основа безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.....11
Розділ 2. Надзвичайні ситуації.....25
2.1. Основи класифікації надзвичайних ситуацій.....25
2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру.....28
2.2.1. Стихійні явища екзогенного походження.....39
2.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи.....58
2.3.1. Транспортні аварії (катастрофи).....59
2.3.2. Радіаційно небезпечні об'єкти.....60
2.3.3. Хімічно небезпечні об'єкти.....64
2.3.4. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти.....67
2.3.5. Об'єкти комунального господарства.....71
2.3.6. Гідродинамічні аварії.....72
2.3.7. Ліквідація наслідків аварій та катастроф.....73
2.3.8. Надзвичайні ситуації терористичного походження.....81
2.4. Пожежі.....84
2.4.1. Гасіння пожеж.....99
2.5. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей, сільськогосподарські й лісогосподарські об'єкти.....108
2.5.1. Елементи ядерної фізики.....108
2.5.2. Ударна хвиля.....112
2.5.3. Світлове випромінювання.....116
2.5.4. Проникаюча радіація.....120
2.5.5. Радіоактивне забруднення.....122
2.5.5.1. Радіаційні ураження людей і тварин.....135
2.5.5.2. Вплив радіоактивних речовин на рослини.....141
2.5.5.3. Наслідки радіоактивного забруднення лісу.....144
2.5.5.4. Забруднення радіоактивними речовинами продуктів, кормів і води.....150
2.5.6. Електромагнітний імпульс.....153
2.6. Осередок хімічного ураження.....157
2.6.1. Коротка характеристика осередку хімічного ураження.....157
2.6.2. Вплив отруйних речовин на людей і тварин. Надання першої медичної допомоги.....161
2.6.3. Токсини.....172
2.6.4. Фітотоксиканти.....174
2.6.5, Сильнодіючі ядучі речовини. Ураження людей та надання першої допомоги.....175
2.6.6. Зараження отруйними і сильнодіючими речовинами місцевості, кормів, продуктів, води.....179
2.7. Осередок біологічного і комбінованого ураження.....182
2.7.1. Коротка характеристика осередку біологічного ураження.....182
2.7.2. Біологічні засоби ураження людей, тварин, рослин, продуктів, кормів і води.....187
2.7.3. Осередок комбінованого ураження.....196
Розділ 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів, води....198
3.1. Одиниці радіоактивності й дози випромінювання.....198
3.2. Методи визначення іонізуючих випромінювань.....202
3.3. Класифікація дозиметричних приладів.....206
3.4. Прилади радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення.....208
3.5. Прилади контролю радіоактивного опромінення.....215
3.6. Прилади хімічної розвідки і контролю зараження.....222
Розділ 4. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях.....237
1 .4.1. Основи оцінки радіаційної обстановки.....237
4.2. Оцінка радіаційної обстановки після ядерного вибуху.....242
4.3. Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС.....259
4.4. Основи оцінки хімічної обстановки.....272
4.5. Оцінка хімічної обстановки при зараженні отруйними речовинами.....273
4.6. Оцінка обстановки в осередку ураження, утвореного сильнодіючими ядучими речовинами.....277
4.6.1. Визначення площі зони можливого і фактичного хімічного зараження.....279
4.6.2. Визначення зон хімічного зараження з уражаючою концентрацією.....280
4.6.3. Визначення часу підходу зараженого повітря.....282
4.6.4. Визначення часу уражаючої дії СДЯР.....284
4.6.5. Визначення можливих втрат людей в осередку хімічного ураження.....286
4.7. Оцінка пожежної обстановки.....287
4.8. Оцінка інженерної обстановки.....295
Розділ 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.....297
5.1. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження.....297
5.2. Основні заходи і засоби захисту населення і територій.....299
5.2.1. Інженерний захист.....300
5.2.2. Медичний захист.....300
5.2.3. Біологічний захист.....301
5.2.4. Радіаційний та хімічний захист.....301
5.2.5. Інформація та оповіщення. Поведінка населення при загрозі надзвичайної ситуації.....302
5.2.6. Укриття населення в захисних спорудах.....305
5.2.7. Евакуаційні заходи.....313
5.2.8. Індивідуальні засоби захисту.....321
5.2.9. Захист населення у разі ядерної аварії.....332
5.2.10. Самодопомога і взаємодопомога в надзвичайних ситуаціях.....338
Розділ 6. Планування заходів цивільної оборони.....365
Розділ 7. Підвищення стійкості роботи об'єктів сільського і лісового господарства в надзвичайних умовах....374
7.1. Основи стійкості роботи об'єктів.....374
7.2. Оцінка стійкості об'єкта проти впливу уражаючих факторів.....377
7.3. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єкта в надзвичайних ситуаціях.....394
7.4. Основи захисту в рослинництві у надзвичайних ситуаціях.....398
7.5. Захист працюючих і урожаю на території, забрудненій радіонуклідами після аварії на ЧАЕС.....403
7.6. Підвищення безпеки в умовах хімічного і біологічного зараження.....405
7.7. Заходи захисту в тваринництві у надзвичайних ситуаціях.....407
7.8. Основи захисту машинно-тракторного парку (МТП) і паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) у надзвичайних умовах.....421
7.9. Заходи захисту в лісовому господарстві в умовах радіоактивного забруднення території.....423
7.10. Захист сировини, продовольства, фуражу і води.....431
Розділ 8. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях.....433
8.1. Основи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.....433
8.2. Знезаражування.....441
Список літератури.....453

Одержати книгу
"Стеблюк М.І. Цивільна оборона"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ТАРКА - (санскр. tarka - предположение) - восьмая категория ньяи, дискурс, не являющийся прямым доказательством тезиса (см. Аваява). В "Ныш-сутр...
КАРТИКЕЯ - (Санскр.) или Картика. Индийский Бог Войны, сын Шивы, родившийся из его семени, упавшего в Ганг. Он есть также олицетворение силы Лого...
ЯМВЛИХ - из Халкиды (Сирия) (не позже 280, вероятно в 245 - ок. 330), антич. философ-неоплатоник, ученик, а затем оппонент Порфирия. Находился под...
МНЕНИЕ - (греч. doxa) - в античной философии недостоверное, субъективное знание, в отличие от достоверного знания - истины. Уже элеаты резко разг...
ВОПРОС - мысль, побуждающая к ответу, в которой выражается просьба дополнить имеющуюся информацию с целью устранения или уменьшения познавательно...
ЛОГИКА - наука о формах, законах и методах правильного (т. с. построенного в соответствии с определенными логическими стандартами) мышления. Ра...
Любовь - Высшая Идея, Бог есть Любовь, пространство спасения души из любого состояния, положения её и из любой ситуации. Существует как среда, с...
Нуклон - (от лат. nucleus - ядро) - общее название протона и нейтрона, являющихся составными частями атомных ядер; также частица существует только...
АГАПЕ - ( санскр.-милосердная любовь): агапе не просто некоторое моральное предписание; она предполагает ощущение счастья как результат причастн...
Право - одна из важнейших функций государства, состоящая в законодательном обеспечении и регулировании отношений между общественными институтами...
Примитивисты - Художники XX в., не имевшие профессионального художественого образования, не входившие ни в какие школы и направления, но од...
ЧТЕНИЕ - специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредованной коммуник...
Истина - то, что есть, в формальном отношении - соответствие между нашею мыслью и действительностью. Оба эти определения представляют И. тольк...
СЛОВО - слог или совокупность слогов, которые означают понятие, представление или какой-либо предмет. Объяснением значения слов занимается сем...
БУРАК - (с араб. "ал-Бурак" - блестящий, сверкающий) - высшее животное в мусульманской символике. Внешне Бурак похож на лошадь, средню...