Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Видавництво НУФВСУ "Олімпійська література", 2005. - 472 с.

Передмова.....3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА МАСАЖУ. СТАНОВЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ.....5
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ.....16
2.1. Деякі загальні питання реабілітації.....16
2.2. Завдання, мета і принципи реабілітації.....17
2.3. Види, періоди і етапи реабілітації.....18
РОЗДІЛ 3. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ.....23
3.1. Лікувальна фізична культура.....23
3.1.1 Механізми лікувальної дії фізичних вправ.....25
3.1.2. Засоби лікувальної фізичної культури.....26
3.1.3. Форми лікувальної фізичної культури.....29
3.1.4. Періоди застосування лікувальної фізичної культури.....36
3.1.5. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК.....38
3.1.6. Рухові режими.....39
3.1.7. Ефективність застосування ЛФК.....41
3.2. Лікувальний масаж.....54
3.2.1. Механізми лікувальної дії масажу.....55
3.2.2. Вплив масажу на окремі системи організму.....57
3.2.3. Форми і методи лікувального масажу.....59
3.3. Фізіотерапія.....74
3.3.1. Механізми лікувальної дії фізичних чинників.....74
3.3.2. Класифікація лікувальних фізичних чинників.....76
3.3.3. Характеристика лікувальних фізичних чинників.....76
3.4. Механотерапія.....98
3.5. Працетерапія.....101
3.6. Поєднання засобів фізичної реабілітації.....103
3.7. Загальні поняття про санаторно-курортне лікування.....106
РОЗДІЛ 4. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.....112
4.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....113
4.2. Травми опорно-рухового апарату.....123
4.2.1. Рани.....124
4.2.2. Опіки і відмороження.....129
4.2.3. Переломи кісток.....136
4.2.4. Ампутації.....203
4.2.5. Особливості фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового апарату у спортсменів.....219
4.3. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнин.....222
4.3.1. Оперативні втручання на органах грудної порожнини.....222
4.3.2. Оперативні втручання на органах черевної порожнини.....227
РОЗДІЛ 5. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ І СУГЛОБІВ.....235
5.1. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.....236
5.1.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....236
5.1.2. Недостатність кровообігу.....239
5.1.3. Атеросклероз.....243
5.1.4. Інфаркт міокарда.....243
5.1.5. Стенокардія.....257
5.1.6. Гіпертонічна хвороба.....261
5.1.7. Гіпотонічна хвороба.....267
5.1.8. Ревматизм.....270
5.1.9. Захворювання серця.....273
5.2. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.....275
5.2.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації . 276
5.2.2. Пневмонія.....280
5.2.3. Плеврит.....285
5.2.4. Бронхіальна астма.....288
5.2.5. Емфізема легень.....295
5.3. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення.....299
5.3.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....300
5.3.2. Гастрит.....303
5.3.3. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.....306
5.3.4. Захворювання кишок.....309
5.3.5. Холецистит і жовчнокам'яна хвороба.....314
5.3.6. Спланхноптоз.....317
5.4. Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин.....321
5.4.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....321
5.4.2. Ожиріння.....323
5.4.3. Цукровий діабет.....326
5.4.4. Подагра.....329
5.5. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів.....331
5.5.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....331
5.5.2. Артрити.....333
5.5.3. Артрози.....339
РОЗДІЛ 6. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДЕФЕКТАХ ПОСТАВИ, СКОЛІОЗАХ ТА ПЛОСКОСТОПОСТІ.....355
6.1. Дефекти постави.....356
6.2. Сколіоз.....361
6.3. Плоскостопість.....367
РОЗДІЛ 7. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.....373
7.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.....374
7.2. Захворювання і травми периферичної нервової системи.....377
7.2.1. Радикуліт.....382
7.2.2. Неврит лицевого нерва.....386
7.2.3. Неврит окремих нервів верхніх і нижніх кінцівок.....388
7.3. Захворювання і травми центральної нервової системи.....390
7.3.1. Інсульт.....391
7.3.2. Травми головного мозку.....403
7.3.3. Травми спинного мозку.....404
7.3.4. Неврози.....421
РОЗДІЛ 8. ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ТА З ОСОБАМИ СЕРЕДНЬОГО і ПОХИЛОГО ВІКУ.....430
11. Фізична культура у спеціальних медичних групах середніх і вищих навчальних закладів освіти.....430
12. Фізична культура в середньому і похилому віці.....433
РОЗДІЛ 9. ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В АКУШЕРСТВІ.....441
9.1. Загальні уявлення про вагітність та пологи.....441
9.2. Зміни в організмі жінки під час вагітності.....443
9.3. Вплив фізичних вправ на організм вагітної.....445
9.3.1. Застосування фізичних вправ під час вагітності.....446
9.4. Фізичні вправи під час пологів.....453
9.5. Фізичні вправи у післяпологовий період.....454
9.5.1. Зміни в організмі жінки після пологів.....454
9.5.2. Заняття фізичними вправами після пологів.....,.....455
ПІСЛЯМОВА.....461
ЛІТЕРАТУРА.....462

Одержати книгу
"Мухін В.М. Фізична реабілітація"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

КРИОЦЕФАЛ - (Греч.) Овено-головый; относится к некоторым божествам и символическим фигурам - особенно в древнем Египте - которые изображались так...
ИНДУИЗМ - возникшая только в течение последнего тысячелетия, широко распространенная в настоящее время религиозно-социальная система хинду в Зап...
АНАЛОГ - (греч analogos - соответствующий) - термин теории познания, обозначающий идеальный объект (понятие, теорию, метод исследования и т. д.),...
ЦИНИЗМ - (от греч.-учение киников (циников)): позиция демонстративного и тотального негативизма по отношению к общепринятым социокультурным норма...
Телесность - "Понятие, возникшее в процессе поиска такого описания реальности, который был бы свободен от антропоморфирующих кодов. Обращ...
ШЕЙХИЗМ - исламское религиозно-политическое движение в России, развивавшееся с середины XIX в. на основе религиозно-философских идей суфизма (см...
КРЕСТОНОСЦЫ - участники крестовых походов. Название получили от нашитого на их одежду креста - символа данного ими обета участвовать в походе...
Возможность - /D/ Moglichkeit /E/ Possibility /F/ Possibilite /Esp/Posibilidad Философская категория, выражающая наличие необходимых предпо...
ЗЕВС, Дий - В греческой мифологии верховное божество, отец богов и людей, глава олимпийской семьи богов. З. - исконно греческое божество; его...
ПШЕНИЦА - популярный символ сельского хозяйства и плодородия земли. У славян зерна пшеницы символизировали богатство и жизнь, предохраняли чело...
СИРЕНЫ - в др.-греч. мифологии - полуптицы-полуженщины, обитавшие якобы на о-ае у берегов Юж. Италии. Чарующим пением они завлекали мореплавате...
Гумус - (от лат. humus - земля, почва), (букв. перегной) - высокомолекулярные органические темноокра-шенные вещества почвы, образующиеся вследств...
Юдхиштхира - (др. - инд.)  - герой "Махабхараты", старший из братьев пандавов, сын Кунти от бога Дхармы. Ю. изображен как воплощ...
ЗЕРКАЛО - 1) инструмент визуальной магии; 2) мифологема отражения и альтернации реального; 3) позиция и образ проективного видения, универсали...
АТОМ - (от греч. atomos - неделимое) - мельчайшие составные частицы материи, из которых состоит все сущее, в т. ч. и душа, образованная из тонч...