Фармакологія: Підручник I І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Туманов та ін.; За ред. І. С. Чекмана. - К.: Вища шк., 2001. - 598 с.

Передмова.....8
Вступ (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. С. Чекман).....9
Фармакологія в системі медичних і біологічних наук.....9
Історія лікознавства і фармакології.....12
Загальна фармакологія (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. С. Чекман).....21
1. Взаємодія організму й лікарської речовини.....22
1.1. Чинники, що зумовлені лікарською речовиною.....22
1.2. Чинники, що зумовлені організмом.....28
1.3. Вплив навколишнього середовища на взаємодію організму й лікарської речовини.....33
1.4. Фармакокінетика.....36
1.4.1. Головні поняття фармакокінетики.....37
1.4.2. Шляхи введення лікарської речовини організм.....39
1.4.3. Вивільнення лікарської речовини лікарської форми.....43
1.4.4. Абсорбція лікарської речовини організмі.....43
1.4.5. Розподіл лікарської речовини в органах тканинах.....45
1.4.6. Біотрансформація лікарської речовини організмі.....48
1.4.6.1. Мікросомне окиснення.....49
1.4.6.2. Немікросомне окиснення.....50
1.4.6.3. Реакція кон'югації.....50
1.4.7. Виведення лікарської речовини організму.....50
1.5. Фармакодинаміка.....52
1.5.1. Види дії лікарської речовини.....53
1.5.1.1. Побічна дія лікарських засобів.....55
1.5.2. Молекулярні механізми первинної фармакологічної реакції.....57
1.5.3. Залежність фармакологічного ефекту від дози лікарської речовини.....60
1.5.4. Залежність фармакологічного ефекту від лікарської форми.....61
1.5.5. Комбінована дія лікарських речовин.....61
1.5.6. Несумісність лікарських речовин.....63
1.6. Види фармакотерапії і вибір лікарського препарату.....64
2. Спеціальна фармакологія.....65
Розділ 1. Засоби, що впливають на нервову систему (невротропні засоби).....66
1.1. Засоби, що впливають на аферентну іннервацію (проф. О. Т. Зленко, проф. В. И. Мамчур, проф. Я. О. Горчакова).....66
1.1.1. Адсорбуючі засоби.....66
1.1.2. Обволікаючі засоби.....67
1.1.3. Пом'якшувальні засоби.....67
1.1.4. В'яжучі засоби.....67
1.1.5. Засоби для місцевої анестезії.....68
1.1.5.1. Складні ефіри бензойної кислоти та аміноспиртів.....71
1.1.5.2. Складні ефіри пяря-амінобензойної кислоти.....71
1.1.5.3. Заміщені аміди ацетаніліду.....72
1.1.6. Подразнювальні засоби.....73
1.2. Засоби, що впливають на еферентну іннервацію (переважно на периферичні медіаторні системи) (проф. Р. В. Рудий, доц. О. Р. Піняжко).....76
1.2.1. Засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів.....81
1.2.1.1. м-Холіноміметичні засоби прямої дії.....81
1.2.1.2. н-Холіноміметичні засоби прямої дії.....84
1.2.1.3. Холіноміметичні засоби непрямої дії.....85
1.2.1.3.1. Антихолінестеразні засоби (інгібітори холінестерази).....85
1.2.1.4. Антихолінергічні засоби.....87
1.2.1.4.1. м-Холіноблокуючі (атропіноподібні) засоби.....87
1.2.1.4.2. н-Холіноблокуючі засоби.....91
1.2.2. Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. В. Комісаров).....97
1.2.2.1.....Адреноміметичні засоби.....101
1.2.2.1.1. Адреноміметичні засоби прямої дії.....101
1.2.2.1.2. Адреноміметичні засоби непрямої дії.....104
1.2.2.2. Антиадренергічні засоби.....106
1.2.2.2.1. Симпатолітичні засоби.....106
1.2.2.2.2. Адреноблокуючі засоби.....107
1.3. Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи.....111
1.3.1. Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи (проф. В. Й. Мамчур, проф. О. Т. Зленко).....112
1.3.1.1. Засоби для наркозу.....112
1.3.1.1.1. Засоби для інгаляційного наркозу.....116
1.3.1.1.2. Засоби для неінгаляційного наркозу.....119
1.3.1.1.3. Інші види загального знеболювання.....123
1.3.1.2. Снодійні засоби (проф. В. Й. Кресюн).....124
1.3.1.2.1. Барбітурати і споріднені з ними сполуки.....126
1.3.1.2.2. Похідні бензодіазепіну.....128
1.3.1.2.3. Снодійні засоби аліфатичного ряду.....130
1.3.1.2.4. Ноотропні засоби.....131
1.3.1.2.5. Снодійні засоби різних хімічних груп.....132
1.3.1.3. Спирт етиловий (доц. I. Ф. Полякова).....133
1.3.1.4. Протисудомні засоби (проф. О. К. Ярош).....135
1.3.1.4.1. Протиепілептичні засоби.....135
1.3.1.4.2. Протипаркінсонічні засоби.....141
1.3.1.5. Анальгетичиі засоби (проф. О. Т. Зленко, проф. В. Й. Мамчур).....145
1.3.1.5.1. Наркотичні анальгетики.....146
1.3.1.5.2. Ненаркотичні анальгетики.....154
1.3.1.6. Психотропні лікарські засоби (проф. В. Й. Кресюн).....162
1.3.1.6.1. Невролептичні засоби.....162
1.3.1.6.2. Транквілізатори.....169
1.3.1.6.3. Седативні засоби.....175
1.3.2. Засоби, то стимулюють функцію центральної нервової системи (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. С. Чекман, проф. Н. О. Горчакова, проф. В. Й. Кресюн, доц. I. Ф. Полякова).....178
1.3.2.1. Психотропні засоби збуджувальної дії.....179
1.3.2.1.1. Антидепресанти.....179
1.3.2.1.2. Психомоторні стимулятори.....181
1.3.2.1.3. Ноотропні засоби.....183
1.3.2.1.4. Адаптогени.....185
1.3.2.1.5. Актопротектори.....186
1.3.2.1.6. Аналептики.....186
1.3.2.1.7. Психоднслептики.....189
Розділ 2. Засоби, що впливають на функцію органів дихання (проф. О. I. Бекєтов, проф. Н. О. Горчакова).....192
2.1. Стимулятори дихання.....192
2.2. Протикашльові засоби.....194
2.3. Відхаркувальні засоби.....195
2.4. Засоби, що застосовують у випадках бронхіальної обструкції.....196
2.4.1. Бропхорозширювальні засоби.....196
2.4.1.1. Адреноміметичні засоби.....196
2.4.1.2. м-Холіноблокатори.....199
2.4.1.3. Міотропні засоби.....199
2.4.2. Проалергічні, десенсибілізуючі засоби.....201
2.4.2.1. Нестероїдні засоби.....201
2.4.2.2. Стероїдні засоби - глюкокортикоїди.....201
2.5. Засоби, що застосовують при набряку легень.....202
Розділ 3. Засоби, що впливають на серцево-судинну систему (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. С. Чекман, проф. Н. О. Горчакова, проф. В. А. Туманов, проф. В. М. Бобирєа, проф. В. В. Дунаев, проф. I. П. Фомочкін, проф. В. Р. Стець, доц. I. В. Ніженковська).....205
3.1. Кардіотичні засоби.....205
3.1.1. Серцеві глікозиди.....205
3.1.2. Неглікозидні (нестероїдні) кардіотонічні засоби.....213
3.2. Антигіпертензивні засоби.....215
3.2.1. Невротропні засоби.....217
3.2.1.1. Засоби заспокійливої дії.....217
3.2.1.2. Стимулятори центральних а2-адрено-рецепторів.....217
3.2.1.3. Стимулятори імідазолінових рецепторів.....219
3.2.1.4. Гангліоблокуючі засоби.....219
3.2.1.5. Симпатолітичні засоби.....220
3.2.1.6. a-Адреноблокатори.....220
3.2.1.7. b-Адреноблокатори.....220
3.2.2. Периферичні судинорозширювальні засоби.....222
3.2.3. Антагоністи кальцію.....224
3.2.4. Засоби, що впливають на водно-сольовий обмін.....224
3.2.5. Засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему.....225
3.2.6. Комбіновані антигіпертепініші засоби.....228
3.3. Пнертензивні засоби.....230
3.3.1. Засоби, що стимулюють судиноруховий центр.....230
3.3.2. Засоби, що тонізують центральну нервову і серцево-судинну системи.....230
3.3.3. Засоби периферичної судинозвужувальної та кардіотонічної дії.....232
3.4. Гіполіпідемічні засоби.....232
3.4.1. Ангіопротекторн непрямої дії.....233
3.4.1.1. Гіполіпідемічні засоби.....233
3.4.1.1.1. Гіпохолестеринемічні засоби.....234
3.4.1.1.2. Засоби, що переважно знижують вміст тригліцеридів.....236
3.4.1.2. Антикоагулянти.....237
3.4.1.3. Антиагрегапти.....238
3.4.2. Ангіопротекторн прямої дії.....238
3.4.2.1. Ендотеліотропні засоби.....238
3.4.2.2. Антиоксиданти.....238
3.5. Протиаритмічпі засоби.....239
3.5.1. Мембраностабілізатори.....241
3.5.2. b-Адреноблокатори.....244
3.5.3. Блокатори калієвих каналів.....244
3.5.4. Блокатори кальцієвих каналів.....244
3.6. Засоби, що застосовують для лікування хворих на ішемічну хворобу серця (аптиангінальні засоби).....246
3.6.1. Засоби, що знижують потребу міокарда в кисні й поліпшують його кровопостачання.....247
3.6.1.1. Органічні нітрати.....247
3.6.1.2. Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію).....249
3.6.1.3. Препарати різних хімічних груп.....252
3.6.2. Засоби, що знижують потребу міокарда в кисні.....253
3.6.2.1. b-Адреноблокатори.....253
3.6.3. Засоби, що підвищують транспорт кисню до міокарда.....254
3.6.3.1. Віпцеворозширювальні засоби міотропної дії.....254
3.6.3.2. Засоби рефлекторної дії, що усувають спазм вінцевих артерій.....254
3.6.4. Засоби, що підвищують стійкість міокарда до гіпоксії.....254
3.6.4.1. Енергозабезпечувальні засоби.....254
3.6.4.2. Анаболічиі засоби.....255
3.6.5. Засоби, що призначають хворим на інфаркт міокарда.....255
3.7. Засоби, що регулюють кровообіг головного мозку.....256
Розділ 4. Засоби, що впливають на функцію нирок (проф. Ю. I. Іванов, проф. Р. Б. Косуба).....263
4.1. Сечогінні засоби.....263
4.1.1. Засоби, які діють па рівні клітин ниркових канальців.....266
4.1.2. Осмотичні сечогінні засоби.....272
4.1.3. Засоби, які підвищують кровообіг нирок.....273
4.1.4. Лікарські рослини.....274
4.1.5. Принципи комбінованого застосування сечогінних засобі в.....274
4.2. Урикозуричні засоби.....274
Розділ 5. Засоби, що впливають на міометрій (проф. Р. Б. Косуба).....277
5.1. Засоби, що стимулюють скоротливу здатність матки.....278
5.2. Засоби для припинення маткової кровотечі.....279
5.3. Засоби, що знижують тонус і скоротливу здатність матки.....280
Розділ 6. Засоби, що впливають на функцію травної системи (проф. М. П. Скакун).....282
6.1. Засоби, що впливають на апетит.....282
6.2. Засоби, що впливають на функцію слинних залоз.....285
6.3. Засоби, що регулюють секреторну функцію шлунка.....285
6.3.1. Діагностичні засоби.....285
6.3.2. Засоби замісної терапії.....286
6.3.3. Засоби, що пригнічують секрецію залоз шлунка.....287
6.3.4. Антацидні засоби.....287
6.4. Засоби, що впливають на рухову активність (моторику) шлунка.....289
6.4.1. Засоби, що підвищують рухову активність (моторику) шлунка.....289
6.4.2. Засоби, що пригнічують рухову активність шлунка.....290
6.4.3. Блювотні засоби.....290
6.4.4. Протиблювотні засоби.....291
6.5. Жовчогінні засоби.....292
6.5.1. Засоби, що впливають на секрецію жовчі.....293
6.5.2. Засоби, що знімають спазм жовчних шляхів і сприяють виходу жовчі в кишки.....296
6.6. Гепатопротектори.....297
6.7. Засоби, що впливають па екскреторну функцію підшлункової залози.....301
6.8. Засоби, що впливають на рухову функцію кишок.....303
6.8.1. Засоби, що підвищують рухову функцію кишок.....303
6.8.1.1. Засоби, що усувають атонію кишок.....303
6.8.1.2. Проносні засоби.....304
6.8.2. Засоби, що пригнічують рухову функцію кишок.....307
6.8.2.1. Засоби, що усувають спазм кишок.....307
6.8.2.2. Протипроносні засоби.....307
6.9. Розчини для перентерального харчування (проф. Н. О. Горчакова, проф. О. О. Столярчук, доц. I. Ф. Полякова).....310
Розділ 7. Засоби, що впливають на систему крові (проф. О. О. Столярчук).....314
7.1. Засоби, що впливають на кровотворення.....314
7.1.1. Стимулятори еритропоезу.....314
7.1.2. Стимулятори лейкопоезу.....317
7.2. Засоби, що впливають на згортання крові.....318
7.2.1. Засоби, що підвищують згортання крові (коагулянти).....318
7.2.2. Засоби, що знижують згортання крові (антикоагулянти).....320
7.2.2.1. Антикоагулянти прямої дії.....320
7.2.2.2. Антикоагулянти непрямої дії.....322
7.2.3. Засоби, що впливають на фібриноліз.....323
7.2.3.1. Фібринолітичні засоби.....323
7.2.3.2. Засоби, що пригнічують фібриноліз.....324
7.2.4. Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів.....325
7.3. Плазмозаміни рідини.....326
7.3.1. Сольові розчини.....326
7.3.2. Лужні розчини.....327
7.3.3. Препарати, що містять компоненти крові людини.....327
7.3.4. Синтетичні плазмозамінники.....328
7.3.5. Глюкоза.....330
Розділ 8. Вітамінні препарати (проф. Т, О. Дев'яткіпа).....334
8.1. Препарати жиророзчинних вітамінів.....334
8.1.1. Ретиноїди.....334
8.1.2. Кальциферол.....336
8.1.3. Токоферол.....339
8.1.4. Нафтохінон.....341
8.2. Препарати водорозчинних вітамінів.....341
8.2.1. Тіамін.....341
8.2.2. Рибофлавін.....342
8.2.3. Піридоксин.....343
8.2.4. Кислота нікотинова.....344
8.2.5. Цанокобаламін.....346
8.2.6. Кислота фолієва.....346
8.2.7. Кислота аскорбінова.....346
8.2.8. Біофлавоноїди.....347
8.2.9. Вікасол.....348
8.3. Полівітамінні препарати.....348
8.4. Види вітамінної терапії.....349
Розділ 9. Ферментні препарати (доц. I. Ф. Полякова).....351
Розділ 10. Гормональні препарати, їх синтетичні замінники та антагоністи (проф. Я. С. Гудивок, проф. С. М. Кіт).....353
10.1. Гормони гіпоталамуса і гіпофіза та їх препарати.....357
10.1.1. Неврогормони гіпоталамуса.....357
10.1.2. Гормони передньої частки гіпофіза.....357
10.1.3. Гормони задньої частки гіпофіза.....361
10.2. Препарати гормонів щитоподібної залози. Антитироїдні засоби.....362
10.3. Препарати гормонів прищитоподібних залоз.....365
10.4. Препарати гормонів підшлункової залози. Препарати інсуліну.....366
10.4.1. Синтетичні протидіабетичні препарати.....368
10.5. Препарати гормонів кори надниркових залоз (кортикостероїди) та їх інгібітори.....372
10.5.1. Глюкокортикоїди.....372
10.5.2. Мінсралокортикоїди.....376
10.5.3. Антагоністи кортикостероїдів.....377
10.6. Препарати статевих гормонів, їх антагоністи.....377
10.6. Препарати гормонів жіночих статевих залоз.....377
10.6.1.1. Естрогенні препарати та їх антагоністи.....377
10.6.1.2. Прогестини (гестагени) та їх антагоністи.....380
10.6.1.3. Протизаплідні (контрацептивні) засоби.....381
10.6.2. Препарати гормонів чоловічих статевих залоз та їх антагоністи.....383
10.6.3. Анаболічні стероїди.....385
Розділ 11. Засоби, що впливають на імунні процеси (проф. О. П. Вікторов).....388
11.1. Протиалергічиі лікарські засоби.....388
11.1.1. Гістамін і протигістамінні засоби.....391
11.1.1.1. Гістамін.....391
11.1.1.2. Протигістамінні лікарські засоби.....393
11.2. Імуномодулюючі лікарські засоби.....396
11.2.1. Імуностимулюючі засоби.....396
11.2.2. Імуносупресивні засоби.....397
11.2.2.1. Показання до імуносупресивної терапії.....399
11.2.2.2. Протипоказання до імуносупресивної терапії.....400
Розділ 12. Протимікробні та проти-паразитарні засоби (проф. Я. О. Горчакова, проф. Л. Т. Кірічок, проф. В, А. Туманов, проф. В. М. Бобырев, проф. Г. I. Степанюк, проф. К. А. Посохова, доц. Л. Г. Голота).....401
12.1. Антисептичні і дезінфікуючі засоби.....402
12.1.1. Неорганічні сполуки.....403
12.1.1.1. Галогени і галогеномісткі сполуки.....403
12.1.1.1.1. Препарати хлору.....403
12.1.1.1.2. Препарати йоду.....403
12.1.1.2. Окисники.....404
12.1.1.3. Кислоти, луги.....405
12.1.1.4. Сполуки важких металів.....405
12.1.2. Органічні сполуки.....407
12.1.2.1. Сполуки ароматичного ряду.....407
12.1.2.1.1. Група фенолу.....407
12.1.2.1.2. Похідні нітрофурану.....409
12.1.2.1.3. Барвники.....409
12.1.2.2. Сполуки аліфатичного ряду.....411
12.1.2.2.1. Альдегіди.....411
12.1.2.2.2. Спирт етиловий.....411
12.1.2.2.3. Детергенти (поверхневі активні речовини).....412
12.1.2.3. Фітонциди, ефірні олії.....412
12.2. Протимікробні хіміотегіневтичні засоби.....414
12.2.1. Антибіотики.....414
12.2.1.1. b-Лактамні антибіотики.....416
12.2.1.1.1. Препарати групи пеніциліну.....416
12.2.1.1.2. Препарати групи цефалоспорину.....419
12.2.1.1.3. Карбапенеми.....421
12.2.1.1.4. Монобактами.....422
12.2.1.2. Макроліди і азаліди.....422
12.2.1.3. Препарати групи лінкоміцину.....424
12.2.1.4. Препарати групи тетрацикліну.....424
12.2.1.5. Препарати групи левоміцетину.....425
12.2.1.6. Аміноглікозиди.....426
12.2.1.7. Поліміксини.....429
12.2.1.8. Рифаміцини.....430
12.2.1.9. Фузидин-натрій.....431
12.2.1.10. Похідні антрацикліну.....431
12.2.2. Сульфаніламідні препарати.....434
12.2.3. Синтетичні протимікробні засоби різної хімічної структури.....439
12.2.3.1. Похідні хіноліну (8-оксихіноліну та 4-хінолону).....440
12.2.3.2. Похідні нафтиридину.....441
12.2.3.3. Похідні фторхінолону.....442
12.2.3.4. Похідні хіноксаліну.....442
12.2.3.5. Похідні нітрофурану.....443
12.2.3.6. Похідні імідазолу.....444
12.2.4. Протисифілітичні засоби.....445
12.2.5. Протитуберкульозні засоби.....446
12.2.5.1. Гідразид кислоти ізонікотинової, його похідні.....447
12.2.5.2. Антибіотики ряду рифампіцину.....448
12.2.5.3. Інші антибіотики.....448
12.2.5.4. Похідні кислоти ізонікотинової.....448
12.2.5.5. Похідні амінобутанолу.....449
12.2.5.6. Похідні фторхінолону.....449
12.2.5.7. Похідні кислоти пара-аміносаліцилової (ПАСК).....450
12.2.5.8. Похідні тіосемикарбазону.....450
12.2.6. Противірусні засоби.....451
12.2.7. Протилепрозні засоби.....457
12.2.8. Протипротозойні засоби.....458
12.2.8.1. Протималярійні засоби.....458
12.2.8.1.1. Показання і протипоказання до застосування протималярійних засобів.....463
12.2.8.1.2. Передозування, інтоксикація, допомога.....464
12.2.8.1.3. Принципи застосування проти малярійних засобів.....464
12.2.8.2. Засоби для лікування хворих на трихомоноз.....465
12.2.8.3. Засоби для лікування хворих на лямбліоз.....466
12.2.8.4. Засоби для лікування хворих на лейшманіоз.....466
12.2.8.5. Засоби для лікування хворих на токсоплазмоз.....467
12.2.8.6. Засоби для лікування хворих на амебіаз.....467
12.2.9. Протимікозні засоби.....469
12.2.10. Протигельмітні засоби.....474
12.2.10.1. Протигельмітні засоби широкого спектра дії.....474
12.2.10.2. Засоби, що застосовують при кишкових нематодозах.....475
12.2.10.3. Засоби, що застосовують при кишкових цестодозах.....477
12.2.10.4. Засоби, що застосовують при позакишкових гельмінтозах.....478
Розділ 13. Протипухлинні засоби (проф. В. Д. Лук'янчук).....481
13.1. Алкілювальні засоби.....482
13.1.1. Похідні хлоретиламіну.....483
13.1.2. Похідні етиленіміну.....484
13.1.3. Похідні кислоти метансульфонової.....484
13.2. Антиметаболіти.....485
13.2.1. Антагоністи кислоти фолієвої.....485
13.2.2. Антагоністи пурину.....485
13.2.3. Антагоністи пірамідону.....486
13.3. Протипухлинні антибіотики.....486
13.4. Протипухлинні засоби рослинного походження.....487
13.5. Ферментні препарати з протипухлинною активністю.....488
13.6. Гормональні препарати та їх антагоністи.....488
13.7. Препарати різних хімічних груп, інтерферони, інтерлейкіни.....489
Розділ 14. Радіопротектори і засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів (чл.-кор. АМН і ПАН України проф. I. С. Чекман).....494
Розділ 15. Кислоти, луги, препарати лужних і лужноземельних металів (проф. Я. О. Горчакова, доц. I. Ф. Полякова).....498
15.1. Кислоти, луги.....498
15.2. Препарати лужних і лужноземельних металів.....501
Розділ 16. Індуктори та інгібітори мікро-соленого окислення (чл.-кор. НАН І АМН України проф. I. С. Чекман).....505
Розділ 17. Основні принципи фармакотерапії при гострих отруєннях лікарськими засобами (проф. В. Д. Лук'янчук, доц. I. Ф. Полякова).....507
16.1. Методи активної детоксикації організму.....511
16.1.1. Видалення токсичних речовин із крові.....512
16.1.2. Фармакологічна регуляція активності ферментів детоксикації.....513
16.1.3. Інші методи детоксикації організму.....513
16.1.4. Специфічна (антидотна) терапія.....513
16.2. Симптоматичні засоби, що застосовують у випадках гострих інтоксикацій.....518
3. Лікарська рецептура (чл.-кор. НАН і АМН України проф. I. С. Чекман, проф. P. В. Рудий, доц. I. Ф. Полякова).....522
3.1. Поняття про лікарську речовину, засіб, форму, препарат, сировину.....522
3.2. Рецепт.....523
3.2.1. Правила виписування рецептів.....523
3.3. Аптека.....526
3.4. Фармакопея.....526
3.5. Лікарська форма.....526
3.5.1. Тверді лікарські форми (Formae medicamentorum durae).....527
3.5.1.1. Порошок (Pulveres).....527
3.5.1.2. Присипки (Aspersiones).....529
3.5.1.3. Капсули (Capsulae).....530
3.5.1.4. Кахетії (Cacheta).....530
3.5.1.5. Таблетки (Tabulettae).....530
3.5.1.6. Глосети (Glossettae).....531
3.5.1.7. Пастилки (Trochisci).....532
3.5.1.8. Карамелі (Carameles).....532
3.5.1.9. Драже (Dragee).....532
3.5.1.10. Мікродраже (Microdragee).....532
3.5.1.11. Спансули (Spansulae).....533
3.5.1.12. Гранули (Granula).....533
3.5.1.13. Супозиторії (Suppositoria).....533
3.5.2. М'які лікарські форми (Formae medicamentorum molles).....534
3.5.2.1 Мазі (Unguenta).....534
3.5.2.1.1. Очні мазі (Oculenta).....535
3.5.2.2. Пасти (Pastae).....536
3.5.2.3. Лініменти (Linimenta).....536
3.5.2.4. Пластири (Emplastra).....537
3.5.2.5 Аплікації (Applicationes).....537
3.5.2.6. Припарки (Cataplasmata).....537
3.5.3. Рідкі лікарські форми (Formae medicamentorum fluide).....537
3.5.3.1. Розчини для зовнішнього застосування (Solutiones ad usum externum).....538
3.5.3.1.1. Очні краплі (Oculoguttae).....539
3.5.3.1.2. Примочки для очей (Collyria).....539
3.5.3.1.3. Краплі для носа (Nasistillae).....539
3.5.3.1.4. Вушні краплі (Auristillae).....539
3.5.3.1.5. Полоскання для рота (Collutoria).....540
3.5.3.1.6. Полоскання для горла (Gargarismata).....540
3.5.3.1.7. Зрошення (Nebulae).....540
3.5.3.1.8. Обмивання (Irrigationes).....540
3.5.3.1.9. Лосьйони (Lociones).....540
3.5.3.1.10. Спирти (Spiritus).....540
3.5.3.1.11. Гліцерини (Glycerina).....541
3.5.3.1.12. Колодії (Collodion).....541
3.5.3.1.13. Креми (Kremores).....541
3.5.3.2. Розчини для застосування всередину (Solutiones ad usum internum).....541
3.5.3.2.1. Мікстура (Mixturae).....541
3.5.3.2.2. Краплі (Guttae).....542
3.5.3.2.3. Настойки (Tincturae).....543
3.5.3.2.4. Екстракти (Extracta).....543
3.5.3.2.5. Настої, відвари (Infusa, decocta).....544
3.5.3.2.6. Збори (Species).....545
3.5.3.2.7. Слизи (Mucilagines).....545
3.5.3.2.8. Сиропи (Sirupi).....546
3.5.3.2.9. Ароматичні води (Aquae aromaticae).....547
3.5.3.2.10. Емульсії (Emulsia).....547
3.5.3.2.11. Суспензії (Suspensiones).....549
3.5.3.2.12. Рідини (Liquores).....550
3.5.3.2.13. Магми (Magmata).....550
3.5.3.2.14. Напої (Potiones).....550
3.5.3.2.15. Лимонади (Limonata).....550
3.5.3.2.16. Еліксири (Elixiria).....550
3.5.3.2.17. Лінктуси (Lincti).....550
3.5.3.2.18. Ковтки (Haustus).....550
3.5.3.2.19. Бальзами (Balsama).....551
3.5.3.2.20. Клізми (Enemata).....551
3.5.3.3. Лікарські форми для інгаляцій (Formae medicamentorum pro inhalationibus).....551
3.5.3.3.1. Інгаляції (Inhalationes).....551
3.5.3.3.2. Пара (Vapor).....551
3.5.3.3.3. Аерозолі (Aerosola).....552
3.5.3.4. Лікарські форми для ін'єкцій (Formae medicamentorum pro injectionibus).....552
3.5.3.4.1. Розчини для ін'єкцій (Solutiones pro inj ection і bus).....552
3.6. Додатки.....555
Додаток 1. Форма рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів за повну вартість.....555
Додаток 2. Форма рецептурного бланка № 2 (ф-2) для виписування лікарських засобів безкоштовно, з оплатою 50 % і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку.....555
Додаток 3. Форма спеціального бланка № 3 (ф-3) для виписування наркотичних засобів.....556
Додаток 4. Правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення.....556
Додаток 5. Правила відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек.....559
Додаток 6. Найважливіші рецептурні скорочення.....560
Додаток 7. Перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення, що дозволені до відпуску без рецепта лікаря.....561
Додаток 8. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних та лікувально-профілактичних закладах.....564
Список літератури.....565
Предметний покажчик.....567

Одержати книгу
"Чекман І. С. та ін. Фармакологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Качество - структурно нерасчлененная совокупность признаков, свойств вещества, поля или предмета, проявляемая в системе отношений с другими вещес...
ИСПОВЕДЬ - центральное произведение Августина Блаженного (датируется 400). Название сочинения полностью адекватно его реальному содержанию: грешн...
ЗАКОННОСТЬ - необходимое условие развития большого обществ а, абстрактная форма связи, которая развивается как предпосылка, результат, аспект абс...
ДРУГОЙ - опорная точка и средоточие философского дискурса, способ обоснования онтологии, который изменяется в соответствии со сдвигами в понимани...
СЧАСТЬЕ - понятие, конкретизирующее высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни; общепризнанная конечная субъектив...
ВРЕМЯ - свойство бытия, характеризующее смену событий, их последовательность и направленность. Говорят о движении, беге времени. Благодаря време...
Лу-син - в поздней китайской мифологии покровитель чиновников, божество карьеры. Его изображали в виде старца верхом на олене. Лу-син - обожествле...
НАУКА - (греч. episteme, лат. scientia) - сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая схематизация объе...
ИДЕАЛ - (фр. ideal, лат. idealis, от греч. вид, образ, идея) - 1) в общеупотребительном смысле: (а) высшая степень ценного или наилучшее, завер...
ПАМЯТЬ - способность сохранять восприятия и представления после момента переживания; память означает также (образно выражаясь) хранилище. Для м...
АБХАВА - (санскр. abhava - небытие, несуществование) - в индийской философии небытие, отсутствие, отрицание как в онтологическом, так и в гносеол...
АФАРЕТИДЫ - Сыновья мессенского царя Афарея Идас и Линкей, двоюродные братья Диоскуров. Они - участники калидонской охоты и похода аргонавтов...
ЭТНОС - локализованная большая общность людей, консолидированная как форма активной их адаптации к региональным условиям природной среды посре...
КУМАРА - (Санскр.) Девственный мальчик или давший обет безбрачия юноша. Первые Кумары суть семи сыновей Брамы, происшедшие из членов тела этого...
Мнимое - не существующее в действительности. Мнимое является содержанием той информации, которой заполнена память информационных систем, при эт...